CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Instructor's manual to accompany Hospitality strategic management : concepts and cases : 2nd ed.
 • Test bank
 • Tác giả: Cathy A. Enz
 • Phiên bản:2nd ed.
 • Nhà xuất bản: John Wiley - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:185 p.
 • Kích thước:30 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:52547
 • ISBN:978-0-470-25733-3
 • Mã Dewey:647.94 068
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề