CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt đợng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Tác giả: Đặng Thanh Phương (ch.b)

Bao gồm 73 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dể hiểu về quy định về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt đợng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Hỏi - Đáp pháp luật về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Giang

Trình bày những câu hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giúp các cá nhân cũng như các tổ chức hiểu rõ và vận dụng một cách linh hoạt những quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Hỏi - đáp pháp luật về quản lý ngoại thương

Tác giả: Đồng Thị Thu Thủy

Chương 1. Những quy định chung; Chương 2. Một số biện pháp quản lý ngoại thương; Chương 3. Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017) : phần các tội phạm

Nhóm Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Luyện, PGS. TS. Phùng Thế Vắc, TS. Lê Văn Thư, TS. Nguyễn Mai Bộ,...

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là một đạo luật lớn không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia,...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 : tương ứng với các điều khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Tác giả: Duy Khanh (tuyển chọn và hệ thống)

Phần A. Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đâí đai từ năm 2013 đến năm 2018; Phần B. Các văn bản quy phạm pháp luật.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5