CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Giáo trình tội phạm học

Tác giả: Lê Thị Sơn, ... [và những người khác]

Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm học. Quá trình hình thành, phát triển và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tình hình tội phạm, nguyên nhân của tội phạm, thân nhân người phạm tội, nạn nhân của tội phạm và các hoạt động phòng ngừa tội phạm.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tác giả: Phạm Thanh Bình, ... [và những người khác]

Bình luận về nội dung của từng điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như: Phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; những nguyên tắc cơ bản; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, ... [và những người khác]

Giới thiệu các kĩ năng chuyên sâu của luật sư trong giải quyết các vụ án về dân sự như: Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giải quyết tranh chấp thừa kế, hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, hợp đồng tín dụng và...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ

Tác giả: Trần Kiên, ... [và những người khác]

Gồm các nghiên cứu sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý về quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh với nhãn hiệu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; bảo hộ sáng chế với quyền sống và quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; nhãn...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương

Giới thiệu nhập môn luật ngân sách nhà nước, trình bày về tổ chức, lập dự toán, chấp hành và quyết toán, quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2