CSDL SÁCH

Khoa Luật

Duyệt theo:
.jpg

Mindhunter kẻ săn suy nghĩ

Tác giả: John E. Douglas, Mark Olshaker

Khám phá những ghi chép bí mật trong suốt hai mươi lăm năm công tác của đặc vụ John E. Douglas tại Đơn vị Hỗ trợ Điều tra Liên bang (FBI), nơi ông đã sử dụng kiến thức tâm trí của những kẻ giết người hàng loạt và bọn tội phạm khét tiếng nhất đất nước.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Ghi chép giải phẫu tâm lý học tội phạm

Tác giả: Soo Jung Lee, Eun Jin Lee

Giải mã những trường hợp phạm tội nghiêm trọng có liên quan đến các chứng bệnh rối loạn nhân cách, thông qua phân tích cụ thể về cơ chế tâm lý và đặc trưng của từng loại rối loạn nhân cách; phân tích rối loạn nhân cách theo ba nhóm A, B, C và hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các loại rối loạn tâm...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Anticorruption

Tác giả: Robert I. Rotberg

The book explores case studies of countries that have successfully managed to stem corruption, and the roles that the judicial system, auditors, ombudspersons, and the media can play in halting corruption. However, Rotberg argues, the essential ingredient to fighting corruption is a leader with the...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Hệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra

Trình bày 4 phần: Các văn bản luật. Các Nghị định. Các Thông tư. Các văn bản chỉ đạo.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Pháp lý trong kinh doanh : hội nhập - Lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu?

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc

Trình bày khái quát về hội nhập toàn cầu trong kinh doanh tại Việt Nam; đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; người Việt đầu tư ra nước ngoài; liên minh kinh tế; thương mại quốc tế; thách thức hội nhập; đổi mới sáng tạo và Startup.

 • Số tập: Tập 5
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1