CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Y
.jpg

Chữa răng và nội nha : dùng cho sinh viên răng hàm mặt : tập 1 : tái bản lần thứ 5

Tác giả: TS. Trịnh Thị Thái Hà (ch.b), ... [và những người khác]

Gồm 8 bài học: Bài 1: Bệnh lý răng; Bài 2: Tổn thương mô cứng không do sâu răng; Bài 3: Các bất thường của hệ răng; Bài 4: Bệnh lý tủy; Bài 5: Bệnh lý cuống răng; Bài 6: Các phương pháp khám, chẩn đoán và thử nghiệm lâm sàng; Bài 7: Phương pháp trám phục hồi thân răng; Bài 8: Điều trị tổn thương mô...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

The human brain : an introduction to its functional anatomy : 5th ed.

Tác giả: John Nolte, John Sundsten

The human brain is a single-authored, core introductory neuroscience text that describes the structure and function of the brain and nervous system. The text covers the neuroanatomy that medical and other healthcare students need, with expanded coverage of neurophysiology and inclusion of clinical...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Exercise physiology : human bioenergetics and its applications

Tác giả: George A Brooks, Thomas D Fahey

Introduction exercise physiology : human bioenergetics and its applications.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The physiological basis of Starling's law of the heart

Tác giả: Ruth Porter

Acute cardiac illness represents the major health problem of our time. A systematic "handbook" dealing with cardiac emergency syndromes offers physicians, nurses, and allied health personnel a ready opportunity for frequent review of diagnosis and therapy and easy access to information required "on...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nervous control of the heart

Tác giả: Walter C. Randa

The principal functions of the heart are regulated by the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system. In general, the sympathetic nerves to the heart are facilitatory, whereas the parasympathetic (vagus) nerves are inhibitory. The kinetics of the two autonomic...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1