CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Cơ khí
.jpg

Creating with vinyl cutters

Tác giả: Cathleen Small

Readers will learn where vinyl cutters fit into a Fab Lab and how vinyl cutters can bring precision to intricate designs. Beginner, intermediate, and advanced projects will explain what materials each project requires and what processes are involved in completing a project. An overview of making...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Creating with milling machines

Tác giả: Jason Porterfield

This title aimed at sixth-grade-level readers will explain how CNC milling complements the other processes completed in a Fab Lab and where a CNC milling machine operator fits as a maker. The many sources for further reference fulfill Common Core Standards by offering a means through which readers...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Giáo trình Thiết kế máy

Tác giả: TS. Vũ Dương, ThS. Đặng Ngọc Sỹ

Trình bày bản chất của thiết kế cơ khí và vật liệu trong thiết kế cơ khí; thiết kế cho những kiểu ứng suất khác nhau; truyền động đai; động học của bánh răng; thiết kế bánh răng; thiết kế trục; dung sai và lắp ghép; ổ bi lăn; thiết kế tổng thể chi tiết truyền động; những chi tiết chuyển động tịnh...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy

Tác giả: TS. Vũ Dương, ThS. Đặng Ngọc Sỹ

Giới thiệu về an toàn công nghiệp; dụng cụ đo và thiết bị hỗ trợ gia công; máy tiện và vật liệu làm dụng cụ cắt; dụng cụ và gia công tiện; thép và ren; máy phay và chế độ phay; máy và dụng cụ khoan; doa và máy CNC; các phương pháp gia công phi truyền thống.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cybernetics or control and communication in the animal and the machine

Tác giả: Norbert Wiener

They decided to call the entire field of control and communication theory, whether in the machine or in the animal, by the name cybernetics. This book focuses on cybernetics, from its earlier history with computing machines to its more modern uses.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1