CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Cơ khí
.jpg

Giáo trình Thiết kế máy

Tác giả: TS. Vũ Dương, ThS. Đặng Ngọc Sỹ

Trình bày bản chất của thiết kế cơ khí và vật liệu trong thiết kế cơ khí; thiết kế cho những kiểu ứng suất khác nhau; truyền động đai; động học của bánh răng; thiết kế bánh răng; thiết kế trục; dung sai và lắp ghép; ổ bi lăn; thiết kế tổng thể chi tiết truyền động; những chi tiết chuyển động tịnh...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy

Tác giả: TS. Vũ Dương, ThS. Đặng Ngọc Sỹ

Giới thiệu về an toàn công nghiệp; dụng cụ đo và thiết bị hỗ trợ gia công; máy tiện và vật liệu làm dụng cụ cắt; dụng cụ và gia công tiện; thép và ren; máy phay và chế độ phay; máy và dụng cụ khoan; doa và máy CNC; các phương pháp gia công phi truyền thống.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cybernetics or control and communication in the animal and the machine

Tác giả: Norbert Wiener

They decided to call the entire field of control and communication theory, whether in the machine or in the animal, by the name cybernetics. This book focuses on cybernetics, from its earlier history with computing machines to its more modern uses.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Proceedings : 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation

The 1991 internationa Conference on Robotics and Automation is the seventh symposium sponsored by Robotics and Automation society.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Introduction to materials science for engineers: 8th ed

Tác giả: James F Shackelford

Introduction to Materials Science for Engineers provides balanced, current treatment of the full spectrum of engineering materials, covering all the physical properties, applications and relevant properties associated with engineering materials. It explores all of the major categories of materials...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1