Hướng dẫn nộp Khóa luận, Luận văn, Luận án
1. Sinh viên, học viên nộp 01 quyển Khóa luận, Luận văn, Luận án (bìa cứng) đính kèm theo 01 quyển tóm tắt và 01 đĩa CD-ROM có đầy đủ nội dung đề tài;

2. Bản in của quyển Khóa luận, Luận văn và Luận án trình bày theo format quy định (Xem Phụ lục 01, 02: Quy định bìa Khóa luận, Luận văn và Luận án). Sau khi bảo vệ trước hội đồng, nội dung của Khóa luận, Luận văn và Luận án phải được chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng phản biện và phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn;

3. Chất lượng đĩa CD-ROM phải đảm bảo sử dụng được. Nhãn đĩa CD-ROM phải dán bằng giấy Decan (không dùng các loại hồ, keo dán để dán nhãn), phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới (Xem Phụ lục 03: Quy định nhãn đĩa CD-ROM);

4. Đĩa CD-ROM phải lưu trữ file nội dung toàn văn của quyển Khóa luận, Luận văn và Luận án. Nội dung toàn văn bao gồm: Trang bìa, mục lục, nội dung,…và phải được ghép chung trong 1 file Word theo đúng trình tự bản in đã nộp;

Đĩa CD – ROM chứa các file sau:

  • 1. File nội dung toàn văn của Khóa luận, Luận văn, Luận án.
  • 2. File tóm tắt nội dung toàn văn của  Khóa luận, Luận văn, Luận án.
  • 3. File slide trình bày Khóa luận, Luận văn, Luận án.
  • 4. Folder chứa các file khác (Nếu có).

5. Địa điểm nộp:

 + Nộp Luận văn, Luận án: Thư viện cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh (Tầng 6, Phòng 607)

 + Nộp Khóa luận: Thư viện cơ sở 03 Quang Trung và K7/25 Quang Trung (Tầng 7)File đính kèm