CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Anh
.jpg

Cambridge English worldwide starter listening and speaking pack

Tác giả: Andrew Littlejohn, Diana Hicks

Cambridge English Worldwide offers an exciting approach for students from ten to sixteen years old.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Anh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư viện = Practice English in Library and information science

Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp

Bao gòm 46 tiêu đề phản ánh ngữ pháp, giải thích công cụ giúp dựng câu, đọc hiểu câu. Cung cấp mọt số vốn thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, đồng thời thực hành đọc hiểu bằng những bài tập dựa trên những công cụ câu, ngữ pháp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Flash on English for tourism A2-B1 : 2nd ed.

Tác giả: Catrin E Morris

Flash on English for tourism A2-B1. Student's Book with downloadable MP3 Audio Files

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Học Tiếng Anh qua gốc từ. tập 1

Tác giả: Vũ Chiến Công

Nội dung trình bày cấu tạo từ, Chi tiết các tiền tố, hậu tố.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Speakout : Advanced students' book : 2nd edition (with DVD-ROM and MyEnglishLab Access Code inside

Tác giả: Antonia Clare, JJ Wilson

Real English in your classroom. Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier.It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4