CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Anh
.jpg

International express : intermediate student's book

Tác giả: Keith Harding, Liz Taylor

This completely revised International Express, with 100% new material, meets all the practical language needs of adult professional learners. The series retains the popular student-centred approach and strong communicative focus, while adding a range of new features. The Student's Book and Workbook...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Straight forward

Tác giả: Philip Kerr, Matthew Jones

Straight forward is a multi-level course for adults and young adults. Based on observation of what good teachers do in the classroom, it is transparent in its structure, pragmatic in its methodology and varied in its content. This book contains 90 hours of teaching material on this course.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cambridge English worldwide starter listening and speaking pack

Tác giả: Andrew Littlejohn, Diana Hicks

Cambridge English Worldwide offers an exciting approach for students from ten to sixteen years old.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Anh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư viện = Practice English in Library and information science

Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp

Bao gòm 46 tiêu đề phản ánh ngữ pháp, giải thích công cụ giúp dựng câu, đọc hiểu câu. Cung cấp mọt số vốn thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, đồng thời thực hành đọc hiểu bằng những bài tập dựa trên những công cụ câu, ngữ pháp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Flash on English for tourism A2-B1 : 2nd ed.

Tác giả: Catrin E Morris

Flash on English for tourism A2-B1. Student's Book with downloadable MP3 Audio Files

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1