CSDL SÁCH

Khoa Tiếng Anh

Duyệt theo:
.jpg

Irony and sarcasm

Tác giả: Roger J. Kreuz

Contents: Some preliminaries. The varieties of ironic experience. Prerequisites for irony. Prerequisites for sarcasm. What irony is not. What irony can be. Signaling irony. Irony goes online. The future of an allusion.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng

Giới thiệu các bài tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

15000 câu đàm thoại tiếng Anh : 857 tình huống giao tiếp thông thường

Tác giả: Công Toàn, Kim Phượng

Giới thiệu 15.00 câu đàm thoại Tiếng Anh và 800 tình huống giao tiếp thông thường thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

English for cabin crew

Tác giả: Sue Ellis, Lewis Lansford

English for Cabin Crew teaches students how to communicate clearly, assertively, and politely in a range of different on-board situations. English for Cabin Crew has eight units, organised around the sequence of a flight: from introductory and pre-flight information, through to descent, landing,...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 0
.jpg

What a life! : stories of amazing people : high beginning

Tác giả: Milada Broukal

Unit 1: Wolgang amadeus mozart; Unit 2: Dr. James Barry; Unit 3: Charles dickens; Unit 4: Alfred nobel; Unit 5: Sofi kovalevsky ...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1