CSDL SÁCH MỚI
Duyệt theo:
.jpg

Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1 - Đọc hiểu = 日本語能力試験読解 N1

Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp giải các đề thi đọc hiểu tiếng Nhật, làm quen với từ ngữ trong văn bản viết và nâng cao tốc độ đọc hiểu, nắm được nội dung của các đoạn văn ngắn, dài, trung bình và các bài đọc tìm kiếm thông tin. Từ đó, giúp nâng cao năng lực đọc hiểu của người học.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1 - Đọc hiểu = 日本語能力試験読解 N1

Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp giải các đề thi đọc hiểu tiếng Nhật, làm quen với từ ngữ trong văn bản viết và nâng cao tốc độ đọc hiểu, nắm được nội dung của các đoạn văn ngắn, dài, trung bình và các bài đọc tìm kiếm thông tin. Từ đó, giúp nâng cao năng lực đọc hiểu của người học.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1 - Chữ Hán = 新完全マスター実学日本語能力試験N1

Gồm 30 bài với 354 chữ Hán của mức độ N1, với đặc điểm là không đưa ra riêng lẻ từng chữ Hán một mà cố gắng để người học có thể vừa học vừa dùng được các chữ Hán như một từ ở trong câu. Qua đó, giúp người học dễ dàng ghi nhớ và sử dụng chữ Hán trong thực tế.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1 - Từ vựng = 新完全マスター語彙日本語能力試験N1

Cung cấp những kiến thức, bài tập ở cấp độ N1, củng cố và bổ sung vốn từ vựng được lựa chọn từ các đề thi năng lực tiếng Nhật theo từng nhóm từ và từng chủ đề cụ thể, giúp cho người học tự tin chinh phục kỳ thi năng lực tiếng Nhật đạt kết quả cao.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Luyện thi năng lực tiếng Nhật - Ngữ pháp N1 = 日本语能力实验 N1

Tác giả: Etsuko Tomomatsu, Sachi Fukushima

Khái quát và hướng dẫn kỳ thi năng lực tiếng Nhật thông qua việc cung cấp các dạng bài tập, cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng các trợ từ thì, giúp các bạn ôn luyện để có một kết quả tốt nhất trong kỳ thi tiếng Nhật N1.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2