Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C : căn bản và nâng cao

Tác giả: Phạm Văn Ất (ch.b)

Chương 1: Các khái niệm cơ bản; Chương 2: Hằng, biến và mảng; Chương 3: Biểu thức; Chương 4: Vào ra; Chương 5: Các toán tử điều khiển; Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình; Chương 7: Cấu trúc và hợp; Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ; Chương 9: Đồ họa; Chương 10: Thao tác trên các tệp tin;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Điện công nghiệp

Nhóm Tác giả: Bộ Xây dựng

Chương 1: Linh kiện điện tử công nghiệp; Chương 2: Thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ mạch điện; Chương 3: Động cơ điện; Chương 4: Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Chương 5: Điều khiển, bảo vệ và khống chế động cơ điện; Chương 6: Trang bị điện của máy cắt gọt kim loại; Chương 7: Trang bị...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Hệ thống tự động điều khiển truyền động điện

Tác giả: GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn, PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban (ch.b)

Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện; được soạn thảo trên cơ sở đề cương của học phần cùng tên để giảng sàu cho các ngành đào tạo kỹ sư vận hành khai thác và sửa chữa của các chuyên ngành Điện Công Nghiệp, Điện Công nghiệp và Dân dụng, Điện Tự động Công nghiệp … trong các trường...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Điều khiển logic và PLC

Tác giả: TS. Đỗ Trung Hải, TS. Nguyễn Thị Mai Hương, TS. Đinh Văn Nghiệp

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Hệ điều khiển logic; Chương 3: Cảm biến và cơ cấu chấp hành; Chương 4: PLC và lập trình điều khiển.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Vi điều Khiển ARM - Hướng dẫn sử dụng STM32 : lý thuyết - thực hành

Tác giả: TS. Nguyễn Vũ Quỳnh; KS. Phạm Quang Huy

Chương 1: Cài đặt; Chương 2: Phần cứng bên trong STM32; Chương 3: Các timer trên STM32; Chương 4: Bộ biến đổi ADC trong STM32; Chương 5: Bộ biến đổi dac trong STM32; Chương 6: DMA với STM32; Chương 7: RTC bên trong STM32; Chương 8: Thực hành với ARM.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4