Hướng dẫn sử dụng CSDL SpringerLink

Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp - Phạm vi bao quát nội dung tài liệu (loại hình tạp chí) từ năm 1997.

Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm: Khoa học hành vi; Sinh học & Y sinh học; Kinh doanh & Kinh tế; Hóa học & Khoa học vật liệu; Khoa học máy tính; Trái đất & Khoa học Môi trường; Kỹ thuật; Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật; Toán & Thống kê; Y học; Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ; Chuyên ngành và Ứng dụng CNTT. 

Hướng dẫn cách truy cập được trình bày trong tệp đính kèm.

File đính kèm