CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Khoa học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

Out of many : a history of the American people, brief edition, combined volume

Tác giả: John Mack Faragher, Mari Jo Buhle, Daniel H. Czitrom, Susan H. Armitage

Out of Many, brief edition, reveals the ethnic, geographical and economic diversity of the United States by examining the individual, the community and the state and placing a special focus on the country's regions, particularly the West. Each chapter helps students understand the textured and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.JPG

Sáng tạo để canh tân

Tác giả: Lê Công Cơ

Sách gồm ba phần chính, mỗi phần đều có lời dẫn nhập của tác giả, mỗi lời dẫn nhập đều mang một tựa đề đầy ấn tượng: Những ngày xưa củ, Những giấc mơ trẩy hội và Sáng tạo để canh tân, đặt trong một chuỗi các sự kiện-vấn đề, thể hiện một tư tưởng liên hoàn, tiếp diễn, có sự bổ sung cho nhau để nói...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.JPG

Từ một mái trường

Tác giả: Lê Công Cơ

Bắt nguồn từ việc ghi chép trung thực những cảnh đời đắng-chát-ngọt-bùi, tập hồi ký đã chuyển tải nhiều ý tưởng mang tính khái quát về đời người và người đời. Ví như, khi "định nghĩa" về con người, tác giả cho rằng: "Để được gọi tên là Người, thật quá khó khăn! Bởi vì, con người không chỉ là tên...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.JPG

25 năm - Dấu ấn thời gian & Khát vọng

Tác giả: Trần Hân (Chủ biên), TS. Nguyễn Thành Khánh, Lê Minh Chung, Văn Khánh Huyền, Nguyễn Thị Quý Ngọc, Trương Thị Như Hằng

Kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019), Tuyển tập 25 năm - Dấu ấn thời gian & Khát vọng ra mắt nhằm tri ân đến những người đã "dày công - dày sức" với mong muốn tạo ra một ngôi trường mang tính nhân văn và mọi cố gắng, nỗ lực đều dành cho người học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Understanding human sexuality

Tác giả: Janet Shibley Hyde, John D. DeLamater

Since its conception, Understanding Human Sexuality has achieved distinction and success by following the science of human sexuality. The first of the modern sexuality textbooks, Understanding Human Sexuality introduced this topic to students through the science that has uncovered what we know...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1