CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

Nhạc sĩ Phạm Duy : biết ái tình ở dòng sông Hương

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

Những hồi ức về nhạc sĩ Phạm Duy: Âm nhạc Phạm Duy thức dậy hồn Việt, trên đường thiền nghe nhạc Phạm Duy, nhạc sĩ Phạm Duy biết tình ái ở dòng sông Hương, nhạc sĩ Phạm Duy một vài chuyện tình ở Huế, thương tiếc nhạc sĩ Phạm Duy, tiễn sĩ gọi Phạm Duy là đại vương, ... và những hồi ức khác về nhạc...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Từ Huế tôi đi

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

Kể về những câu chuyện như: Đi tìm dấu tích lăng mộ vua Quang Trung, bức thư của nhà Huế học, gió lại reo giưa lòng địa đạo, nôi buồn bia đá, thành nhà Hồ giấc ngủ sáu trăm năm, ... và nhiều câu chuyện khác.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Sắc phong ở Đà Nẵng

Tác giả: Lê Xuân Thông

Phần 1: Tổng luận (khái quát về sắc phong ở Đà Nẵng, thần qua sắc phong nguồn gốc và hiện thực tín ngưỡng). Phần 2: Văn bản sắc phong ở Đà Nẵng (sắc phong thần, sắc phong nhân vật).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Quảng Nam qua các thời đại

Tác giả: Phan Du

Chương 1: Quảng Nam thừa tuyên tạo. Chương 2: Quảng Nam Dinh và Dinh Trần Thanh Chiêm. Chương 3: Quảng Nam dưới thời vàng son của đại nghiệp Chúa Nguyễn. Chương 4: Quảng Nam Dinh vào thời đại nghiệp Chúa Nguyễn suy vi.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Cross

Tác giả: James Patterson

Years after his wife Maria is gunned down by an unknown shooter, a crime that has never been solved, psychologist Alex Cross is called in by his former partner, John Sampson, who wants his help on a case that reveals a connection to Maria's death.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1