Tổng quan

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giới thiệu chung: Thư viện Đại học Duy Tân được thành lập vào năm 1995 theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHDT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Ban Giám Hiệu ngày 16/09/1995. Thư viện Đại học Duy Tân tổ chức hoạt động theo đúng Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động Thư viện trường Đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thư viện Đại học Duy Tân hiện có 03 cơ sở với tổng diện tích khoảng 2026 m2: Cơ sở 1: Phòng 607, Số 254 Nguyễn Văn Linh (Thư viện dành cho khối Kinh tế, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Ngoại ngữ); Cơ sở 2: Tầng 7, Số 03 Quang Trung (Thư viện dành cho khối Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin, Du lịch và khối Khoa học Sức khõe); Cơ sở 3: Khu F, Hòa Khánh Nam (Thư viện Tổng hợp).

Thư viện Duy Tân được trang bị cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị hiện đại như hệ thống cổng từ an ninh, máy laptop, máy đọc sách, thiết bị đọc mã vạch, máy photocopy,... đảm bảo đầy đủ cho hoạt động của Thư viện.

Vốn tài liệu: Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 55.000 bản sách in và gần 200.000 tài liệu điện tử. Vốn tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thường xuyên để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Trường. Ngoài ra, Thư viện đã được Nhà trường đầu tư kinh phí để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế: CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam (STD); CSDL ProQuest Central; CSDL Springer Link; CSDL IEEE, Tailieu.vn. Tính đến nay, Thư viện Trường Đại học Duy Tân đã bổ sung cơ bản đầy đủ tài liệu thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo của Trường, đa dạng hóa loại hình tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Thư viện tích cực liên hệ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để được tiếp nhận các nguồn sách tài trợ. Đến nay, đơn vị đã được các tổ chức như Quỹ Châu Á, Phát triển Văn hóa Việt Nam, Dự án Book4VN, Dự án VnBooKDrive, Quỹ sách của Tiến sĩ Võ Tá Hân... tài trợ sách chuyên ngành bằng tiếng Anh có giá trị phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Tài liệu sau khi được bổ sung, Thư viện Trường luôn chú trọng công tác xử lý nghiệp vụ theo các chuẩn của ngành trước khi nhập dữ liệu vào phần mềm, đưa tài liệu ra phục vụ bạn đọc.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư việnĐã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thành công trong tất cả các hoạt động của Thư viện. Đến nay hầu hết các hoạt động của Thư viện Đại học Duy Tân đều được tin học hóa. Hệ thống website (http://elib.duytan.edu.vn) và phần mềm Quản lý Thư viện đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin tài liệu cho bạn đọc và quản lý cho đơn vị. Thư viện Trường đã lập dự án xây dựng thư viện điện tử, tiến hành phân công, đôn đốc, theo dõi và giám sát các thành viên trong đơn vị để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa ra phục vụ bạn đọc từ năm 2014. Tính đến nay, trang web thư viện điện tử (http://thuvienso.duytan.edu.vn/) có khoảng 200.000 tài liệu điện tử gắn với chương trình đào tạo của Trường, phục vụ hữu ích cho bạn đọc trong Trường. Liên kết với Tailieu.vn để xây dựng trang http://tailieu.duytan.edu.vn. Số lượt bạn đọc tra cứu tài liệu qua các website của Thư viện Trường Đại học Duy Tân với tần suất cao và được bạn đọc đánh giá tính hiệu quả.

Công tác phục vụ bạn đọc: Trong các năm qua, số lượt bạn đọc đến sử dụng thư viện không ngừng tăng. Thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc liên tục trong ngày và trong tuần, cải tiến hình thức mượn tài liệu, tập huấn kỹ năng thư viện cho sinh viên, công tác marketing được triển khai bài bản, hình thức đa dạng thu hút bạn đọc đến thư viện, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc được thụ hưởng các dịch vụ có chất lượng của đơn vị. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu bạn đọc, hằng năm Thư viện Trường tiến hành điều tra nhu cầu, khỏa sát ý kiến đánh giá của bạn đọc để làm cơ sở định hướng cho hoạt động của đơn vị.

Công tác đảm bảo chất lượng: Xây dựng hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng của Thư viện Trường Đại học Duy Tân theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào năm 2013. Các tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng của Thư viện Trường Đại học Duy Tân được kiểm soát bao gồm: Các văn bản công bố về Sứ mạng và Chính sách chất lượng của Thư viện Trường, mục tiêu chất lượng của Thư viện Trường; Sổ tay chất lượng; Các thủ tục quy trình bằng văn bản (hơn 40 quy trình liên quan đến tất cả các hoạt động của đơn vị;... Đến nay Thư viện Trường duy trì và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị.

Một số thành tích Thư viện Trường Đại học Duy Tân đã đạt được:

1. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tặng về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học (QĐ số 8287/QĐ-UBND ngày 02/11/2009).

2. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010.

3. Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện các trường đại học giai đoạn 2011-2015 (Quyết định Số: 4140/QĐ-BVHTTDL).