CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Tự động hóa việc cập nhật bảng luật lọc gói cho các firewall mã nguồn mở / Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Trung Thuận, Phan Long // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 16-25 .- 005

Trong các hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp dựa vào Intrusion Detection System (IDS) và Firewall (tường lửa bảo mật), thông thường, nhiệm vụ của IDS là theo dõi tất cả dòng traffic vào/ra mạng, để từ đó phát hiện và đưa ra cảnh báo về các dòng traffic bất thường, về các gói tin có nguy cơ mang theo mã độc. Dựa vào những những thông tin cảnh báo này, người quản trị an ninh mạng sẽ thiết kế các luật chính sách mới, tiến hành cập nhật lại bảng luật lọc gói của Firewall, nhờ đó firewall có thể ngăn chặn kịp thời các dòng traffic không mong muốn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất và triển khai một mô hình mới về sự kết hợp trong hoạt động giữa IDS và Firewall, nó cho phép IDS tự động cập nhật bảng luật lọc gói của firewall mỗi khi phát hiện có sự bất thường. Điều này giúp việc bảo vệ mạng trước các tấn công từ Internet trở nên tức thời hơn.

2 Ảnh hưởng của nhóm thế và vị trí nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa của Aaptamine theo cơ chế HAT và SET / Cao Thị Cẩm Trang, Trương Đình Hiếu, Đào Duy Quang // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 03(40) .- Tr. 26-33 .- 610

Hoạt tính chống oxy hóa của Aaptamine đã được nghiên cứu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ thông qua hai cơ chế chống oxy hóa chính: cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển điện tử (SET). Các thông số nhiệt động học đặc trưng bao gồm năng lượng phân ly liên kết (BDE), năng lượng ion hóa (IP) đã được tính toán ở mức lý thuyết M05-2X/6-311++G(d,p) trong nước. Ảnh hưởng của bản chất nhóm thế: ‒NH2; ‒H; ‒F; ‒CCl3; –CH3; –CF3;– Cl; –CN... và vị trí nhóm thế đến hoạt tính chống oxy hóa thông qua cơ chế HAT và SET cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy các nhóm thế đẩy điện tử có tác dụng tốt đến giá trị BDE, đặc biệt là nhóm thế –NH2 làm cho phân tử dễ dàng tách nguyên tử H để tạo thành gốc tự do. Nhóm thế –NH2 tại vị trí C3 và C7 có ảnh hưởng tốt đến hoạt tính chống oxy hóa của Aaptamine, nó làm giảm đáng kể giá trị BDE, IP. Các kết quả thu được có thể cung cấp thêm thông tin cho việc tổng hợp hợp chất hữu cơ chống oxy hóa mới.

3 Bảo đảm an ninh nguồn nước ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Thao // Nghiên cứu Lập pháp .- 2021 .- Số 2 (426) .- Tr. 9-13 .- 340

Nước được coi là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của con người và sự phát triển kinh tế, xã hội của từng nước cũng như cộng đồng quốc tế. Vấn đề an ninh và quản lý nguồn nước ngày càng trở nên quan trọng trong một thế giới phẳng, phụ thuộc và cạnh tranh lẫn nhau. Việt Nam là quốc gia được ưu ái về nguồn nước. Tuy nhiên, với sự phát triển dân số và kinh tế, an ninh nguồn nước của Việt Nam cũng đang bị đe dọa và cần phải có các biện pháp quản lý hữu hiệu.

4 Phân tích và khai thác dữ liệu các gene mã hóa cho Polysaccharide monooxygenases và các gene liên quan trong quá trình hình thành thể bám của nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae / // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 34-41 .- 610

Nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae là một trong những tác nhân gây bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng tới các vụ lúa trên toàn thế giới. Để xâm nhiễm vào vật chủ, M. oryzae hình thành một cấu trúc xâm nhiễm đặc biệt được gọi là thể bám. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp một số dữ liệu phân tử về cơ chế xâm nhiễm tiềm năng của M. oryzae dựa trên việc phân tích và khai thác dữ liệu biểu hiện của các gen mã hóa cho enzyme polysaccharide monooxygenases (PMO) và các gen liên quan tới quá trình hình thành thể bám.

5 Ảnh hưởng của nhóm thế và vị trí nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa theo cơ chế HAT của tetrahydroxy-xanthone / Phan Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Lê Anh, Đào Duy Quang // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 42-47 .- 610

Khả năng chống oxy hóa của các dẫn xuất tetrahydroxy-xanthone có trong chiết xuất cây tai chua (Garcinia cowa) đã được khảo sát bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT). Tất cả các tính toán được thực hiện ở mức lý thuyết M05-2X/6-31+G(d,p) trong pha khí. Năng lượng phân ly liên kết (BDE) đặc trưng cho cơ chế chống oxy hóa HAT (chuyển nguyên tử H) đã được tính toán. Sự ảnh hưởng của nhóm thế: –F, –Cl, –CH3, –OCH3, –NH2, –CF3, –CN, –NO2 và vị trí nhóm thế đến hoạt tính chống oxy hóa thông qua cơ chế HAT đã được khảo sát. Kết quả cho thấy dẫn xuất chứa các nhóm thế đẩy điện tử (đặc biệt là nhóm –NH2) có giá trị BDE thấp hơn so với các nhóm thế hút điện tử. Tất cả các nhóm thế gắn tại vị trí R1 có ảnh hưởng tốt đến hoạt tính chống oxy hóa của hợp chất nghiên cứu khi làm giảm đáng kể giá trị BDE khoảng 10-17 kcal/mol.

6 Chuyển pha trạng thái điện môi exciton/sóng mật độ điện do thăng giáng nhiệt trong vật liệu bán kim loại / Đỗ Thị Hồng Hải, Phan Văn Nhâm // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 48-54 .- 621.3

Chuyển pha trạng thái điện môi exciton (EI) kết hợp với sóng mật độ điện tích (CDW) trong vật liệu bán kim loại được khảo sát thông qua nghiên cứu mô hình hai dải năng lượng hai chiều có tương tác điện tử - phonon. Áp dụng gần đúng trường trung bình, chúng tôi thu được hệ phương trình tự hợp nhằm xác định tham số trật tự trạng thái điện môi exciton và biến dạng mạng. Kết quả tính số cho phép chúng tôi khảo sát sự phụ thuộc của tham số trật tự trạng thái EI và độ lệch mạng tinh thể vào nhiệt độ và áp suất. Giản đồ pha được thiết lập, khẳng định sự tồn tại trạng thái EI kết hợp với lệch mạng tinh thể khi hệ ở nhiệt độ đủ thấp.

7 Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh: sản phẩm hay dịch vụ / Bùi Nguyễn Trà My, Nguyễn Hoàng Linh Đan // Nghiên cứu Lập pháp .- 2021 .- Số 2 (426) .- Tr. 14-22 .- 340

Bài viết phân tích các quy định của pháp luật hiện hành và lý thuyết về trí tuệ nhân tạo (AI); đưa ra khái niệm về “chẩn đoán bệnh”; làm rõ bản chất, chức năng của AI được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh; đưa ra các tiêu chí để xác định một AI chẩn đoán bệnh là “sản phẩm” hay “dịch vụ” và nêu một số quy định về “trách nhiệm sản phẩm”, “trách nhiệm dịch vụ”; và phân tích việc áp dụng “IBM Watson for Oncology” trong chẩn đoán ung thư tại Việt Nam, xác định bản chất loại AI này nhằm tạo điều kiện cho việc quy trách nhiệm pháp lý khi có thiệt hại phát sinh trong tương lai.

8 Tổng hợp và tính chất phát ánh sáng trắng của BaMgAl10O17 đồng pha tạp terbium, europium / Võ Thị Thanh Trúc, Lê Ngọc Liêm // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 55-58 .- 530

Vật liệu phát quang BaMgAl10O17 (BAM) đồng pha tạp hai nguyên tố đất hiếm terbi và europium được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel citrate. Hỗn hợp được nung ở 1100 oC trong môi trường khử bằng khí CO. Vật liệu phát quang ba màu xanh dương, xanh lá cây và đỏ tương ứng với đặc trưng phát quang của Eu2+, Tb3+ và Eu3+ khi được kích thích bởi bức xạ có bước sóng 365 nm. Phổ phát quang có cường độ cao và cho dải rộng từ 420 đến 500 nm tương ứng với đặc trưng phát quang của ion Eu2+ và Tb3+. Phổ phát quang của ion Tb3+ cho bức xạ trong vùng màu xanh lá cây, do dịch chuyển trạng thái từ 5D4 sang 7F5. Phổ phát quang cho bức xạ trong vùng màu đỏ, có dải rộng không đối xứng với đỉnh cực đại 620 nm tương ứng với đặc trưng phát quang của ion Eu3+ và Tb3+. Những kết quả này cho thấy, vật liệu BAM đồng pha tạp terbi và europium có thể được sử dụng làm vật liệu phát ánh sáng trắng.

9 Thiết kế vector biểu hiện pPICZaA mang gen MGG00245 mã hóa cho enzyme PMO / // Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân .- 2020 .- Số 3(40) .- Tr. 59-65 .- 543

Các enzyme polysacharide monooxygenase (PMO) có nguồn gốc từ nhiều chủng nấm và vi khuẩn, được biết đến với khả năng phân hủy các polysaccharide bền như chitin, cellulose và tinh bột. Chúng có tiềm năng ứng dụng cao trong việc tăng hiệu quả phân hủy polysaccharide, tuy nhiên vẫn chưa được nghiên cứu và việc chủ động được nguồn protein là vô cùng quan trọng cho các nghiên cứu về sau. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành thiết kế vector biểu hiện pPICZaA mang gen mã hóa cho PMO (pPICZaA-PMO) nhằm sản xuất protein PMO tái tổ hợp bằng chủng nấm men Pichia pastoris. Đầu tiên, chúng tôi đã tối ưu hóa codon cho gen mã hóa PMO để phù hợp chủng chủ. Tiếp đến, vector pPICZaA-PMO được tạo ra bằng kĩ thuật gen. Sau đó, vector tái tổ hợp được biến nạp vào chủng chủ P. pastoris X33. Kết quả thu được, chúng tôi đã tạo thành công vector tái tổ hợp pPICZaA-PMO và biến nạp thành công vào chủng nấm men P. pastoris X33. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục sản xuất PMO tái tổ hợp cho các nghiên cứu về sau.

10 Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam / Nguyễn Đình Huy, Bùi Thị Hằng Nga // Nghiên cứu Lập pháp .- 2021 .- Số 2 (426) .- Tr. 23-32 .- 340

Do đối tượng của hoạt động kinh doanh là rủi ro, là sự không chắc chắn, nên thực chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là bán các lời hứa trong tương lai. Các lời hứa này chính là các cam kết chi trả về tài chính từ phía doanh nghiệp bảo hiểm cho các tổn thất khi người được bảo hiểm gặp rủi ro trên thực tế. Năng lực tài chính là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo được khả năng chi trả cho những người đã tham gia bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Vì vậy, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì pháp luật cần có các quy định cụ thể về quản lý, giám sát để đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khi rủi ro gắn liền với sức khỏe, tính mạng và tuổi thọ của người được bảo hiểm.