CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Trung
.jpg

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - Giao tiếp Sơ cấp 1

Nhóm Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Cuốn sách giúp bạn: Nâng cao khả năng Nói – Giao tiếp tiếng Trung và ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống hay công việc. Dùng làm tài tài liệu nghiên cứu, xây dựng phương hướng giảng dạy phù hợp cho giáo viên. Học mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng MCBooks trên điện thoại. Tạo cảm hứng học tiếng Trung...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - Giao tiếp Sơ cấp 2

Nhóm Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Cuốn sách giúp bạn: Nâng cao khả năng nói – giao tiếp tiếng Trung, qua đó sử dụng tiếng Trung như một công cụ giao tiếp chứ không đơn thuần là học lý thuyết. Mục tiêu quan trọng nhất là vận dụng ngôn ngữ hiệu quả trong thực tế giao tiếp hàng ngày. Bạn vừa có thể theo sát nội dung được cung cấp...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe Sơ cấp 1

Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

“Giáo trình Phát triển Hán ngữ Nghe sơ cấp 1” nằm trong Bộ Giáo trình Phát triển Hán ngữ, đây là Bộ giáo trình chính thống được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu về Giáo dục Hán ngữ Quốc tế của Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh – đơn vị số một trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 2

Nhóm Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Giáo trình Phát triển Hán ngữ Nghe sơ cấp 2 chủ yếu dùng cho sinh viên học tiếng Trung Quốc, có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của môn học chính ở các cấp độ như sơ cấp (bao gồm mới bắt đầu). Bên cạnh đó, cuốn sách này có thể chọn dùng cho giảng dạy sinh viên chính quy chuyên ngành ngôn ngữ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Giáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp 1: Tập 1

Nhóm Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Cuốn sách giúp bạn: Vận dụng tiếng Trung hiệu quả trong thực tế giao tiếp hàng ngày; Tự tạo cảm hứng học tiếng Trung hiệu quả; Dùng làm tài tài liệu nghiên cứu, xây dựng phương hướng giảng dạy phù hợp cho giáo viên; Học mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng MCBooks trên điện thoại.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4