CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Dược
.jpg

Discoveries in pharmacological sciences

Tác giả: Popat N. Patil

Part 1. Drug discoveries; Part 2. 20th century drug discoveries research, pharamacology education, laws and pharamaceutical companies.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Gahart's 2018 intravenous medications : a handbook for nurses and other allied health personnel

Tác giả: Betty L. Gahart, Adrienne R. Nazareno

Learn to administer more than 400 intravenous drugs safely and effectively with the #1 IV drug handbook! Now in its 34th edition, Gahart’s 2018 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals continues to be a trusted resource for its accuracy, quick-reference format, and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cây thuốc Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Văn Ánh, Đặng Ngọc Thái, Nguyễn Tập, Phan Công Tuấn

Nghiên cứu về 300 loài cây thuốc thông dụng ở Đà Nẵng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Dịch tễ dược học : sách đào tạo dược sĩ đại học : tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Giới thiệu khái niệm, phương pháp nghiên cứu, các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học. Mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học. Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu. Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu. Các phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu. Các chỉ số nghiên cứu. Phương pháp đánh...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Dược lý học : tập 1 : sách đào tạo dược sĩ đại học : tái bản lần thứ nhất

Tác giả: PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (chb)

Chương 1. Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản; Chương 2. Tác dụng của thuốc; Chương 3. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương; Chương 4. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5