Hướng dẫn sử dụng Thư viện số

Để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu điện tử trên trang Thư viện số http://thuvienso.duytan.edu.vn, bạn đọc vui lòng đọc các tệp hướng dẫn sử dụng, điều khoản sử dụng đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm