CSDL SÁCH

Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên

Duyệt theo:
.jpg

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Tác giả: Nguyễn Thành Trung (chủ biên), Đinh Thị Phương Lan, Lê Thị Huyền

Giới thiệu đặc tính của khí quyển, chuyển động, lan truyền trong khí quyển; một số các chất độc hại gây ô nhiễm không khí; công nghệ kiểm soát các chất độc hại và bụi; kỹ thuật quan trắc và tín..

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Giáo trình An toàn lao động và bảo vệ môi trường

Tác giả: Tạ Đăng Thuần, Lê Thành Huy, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Trang, Nguyễn Việt Thuỳ

Trình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động; pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; môi trường bảo vệ cơ sở sản xuất trong kinh doanh.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Lược sử Trái Đất : bốn tỷ năm trong tám chương

Tác giả: Andrew H. Knoll

Ghi chép lại lịch sử 4,6 tỷ năm về trái đất của chúng ta: sự hình thành của núi non, đại dương, cây cối và động vật xung quanh chúng ta... giúp chúng ta nhận thức được hành động của bản thân đang thay đổi thế giới một cách đáng kể ra sao.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Điều kỳ diệu từ sữa hạt

Tác giả: Dina Cheney

Giới thiệu về cách làm sữa hạt và các món ăn, món bánh làm từ sữa hạt giúp cải thiện cuộc sống mỗi ngày qua những tác dụng kỳ diệu mà sữa hạt mang lại cho sức khỏe.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

The Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Disaster : Investigating the Myth and Reality

Contents: 1 A Fukushima Diary, March 11-16, 2011. 2 Nuclear Energy Development in Japan. 3 The Safety Myth. 4 Actors in Japanese Nuclear Safety Governance. 5 International Safety. 6 Accident Preparedness and Operation. 7 Impact of Radioactive Material Released into the Environment. 8 Communicating ...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1