Hướng dẫn sử dụng CSDL Nhà xuất bản Xây dựng
CSDL Nxb Xây dựng tập trung vào các sách chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, môi trường, KHKT do Nxb Xây dựng, Nxb Kinh tế Quốc dân, Nxb Lao động xã hội,…phát triển bản thảo. Hiện có trên 2000 sách giấy, hơn 2500 sách điện tử, cộng tác với hơn 1000 tác giả … Ngoài ra, bạn đọc có thể sử dụng nguồn dữ liệu đào tạo nguồn mở OER từ các thư viện mở, các tổ chức trên thế giới gồm cả Text book và Audio book, với công cụ dịch cơ bản vừa giúp sinh viên tăng cường kiến thức và khả năng ngoại ngữ, tăng cường từ chuyên ngành….
File đính kèm