CSDL SÁCH

3D Studio MAX

Duyệt theo:
.jpg

Dựng hình 3D từ ảnh bitmap với 3DS Max : giáo trình thực hành 3D- thiết kế mỹ thuật công nghiệp

Tác giả: Quang Huấn, Ánh Tuyết

Gồm 18 bài tập được trình bày từ đơn giản đến phức tạp: gán ảnh map xe hơi, tạo khung xe hơi, hiệu chỉnh khung xe hơi, tạo thanh cán phía trước xe hơi, tạo thanh cán phía sau xe hơi, thêm chi tiết trên khung xe hơi, tạo kính xe hơi, tạo đèn xe hơi, tạo kính chiều hậu và hoàn tất khung xe, vẽ bánh ...

  • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2
.jpg

Thiết kế 3 chiều với 3D Studio MAX

Tác giả: Lưu Triều Nguyên

Cuốn sách này đề cập đến các tính năng cơ bản của chương trình 3D Studio MAX: Các phương pháp tạo mô hình từ đơn giản đến phức tạp, các phương pháp bố trí camera và nguồn sáng; các phương pháp áp vật liệu, các phương pháp tạo hoạt cảnh và cá hiệu quả hậu kỳ.

  • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4