CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Xây dựng website cung cấp chương trình học trực tuyến
 • Tác giả: Lê Tiến Tài, Huỳnh Tấn Duy, Ngô Văn Sáp, Nguyễn Quốc Tân, Lâm Lê Hồng Hậu, Phan Viết Sỹ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Phần 1: Giới thiệu; Phần 2: Tổng quan dự án; Phần 3: Kế hoạch tổng thể.

Xây dựng hệ thống khảo sát dữ liệu quân nhân
 • Tác giả: Phạm Viết Đức Hiếu, Đặng Xuân Cường, Phạm Đức Thắng, Phạm Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hạnh |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Kế hoạch tổng thể.

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang
 • Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Chương 1: Cơ sở lí luận về công tác quản trị nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang; Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang.

Giải pháp hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần IT Vilas Việt Nam
 • Tác giả: Huỳnh Lê Đức Tín |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Hành chính văn phòng

Chương 1: Lý luận chung về công tác văn thư - lưu trữ; Chương 2: Tình hình hoạt động và thực trạng về công tác văn thư - lưu trữ tại Công ty Cổ phần IT Vilas Việt Nam; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác văn thư lưu - trữ tại Công ty Cổ phần IT Vilas Việt Nam.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi
 • Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Huyền Trâm |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi; Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi.