CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng Paris trực thuộc khách sạn Gopatel Palace Hotel
 • Tác giả: Phan Nguyễn Minh Tuyền |
 • Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1. Cơ sở lý luận; Chương 2. Thực trạng về chất lượng phục vụ tại khách sạn Gopatel Palace Hotel; Chương 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng Paris tại khách sạn Gopatel Palace Hotel.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại khách sạn Hoàng Sa
 • Tác giả: Võ Thị Liên Kết |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực; Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Khách sạn Hoàng Sa; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Khách sạn Hoàng Sa.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Golden Sea
 • Tác giả: Võ Thị Hồng Thắm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Mỹ Linh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1. Cơ sở lý luận; Chương 2. Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Golden Sea; Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Golden Sea.

Triển khai hệ thống Network Intrusion Detection System (NIDS) trên Snort cho Công ty TNHH Gia Phát
 • Tác giả: Võ Thị Cẩm Ly |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Bàn Thạch |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng

Chương 1: Tổng quan an ninh mạng; Chương 2: Tổng quan về hệ thống Network Intrusion Detection System (NIDS); Chương 3: Triển khai hệ thống Network Intrusion Detection System (NIDS) trên Snort cho Công ty TNHH Gia Phát.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt
 • Tác giả: Văn Thị Hoài Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Tuấn Vũ |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp; Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hoa Việt; Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hoa Việt.