CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Tiến
 • Tác giả: Lê Duy Khánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Phương Nhung |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây dựng; Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Tiến; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá hành sản phẩm ở Công ty đầu tư xây dựng Hoàng Tiến.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & Tư vấn kiến trúc Tân Trí
 • Tác giả: Lưu Thị Lương |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Khánh Vân |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & Tư vấn kiến trúc Tân Trí; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Constrexim Miền Trung
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Hương |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Toàn |
 • Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm soát chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng; Phần II: Thực trạng công tác KSNB về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Constrexim Miền Trung; Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn hiện công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Constrexim Miền Trung.

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quang Phổ
 • Tác giả: Phan Nguyễn Huyền Nga |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Phần II: Thực tế về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Quang Phổ; Phần III: Một số nhận xét, ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Quang Phổ.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến
 • Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Uyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: Mai Thị Quỳnh Như |
 • Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Phần 1: Cơ sở lí luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Phần 2: Thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Phước Tiến; Phần 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Phước Tiến.