CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP bao bì Hòa Thọ Quảng Đà
 • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Ngọc Huyền |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoài Thương |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

Phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần bao bì Hòa Thọ Quảng Đà. Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác ñịnh kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần bao bì Hòa thọ Quảng Đà.

Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Phương Nam
 • Tác giả: Trần Thị Hải Yến |
 • Giảng viên hướng dẫn: Hồ Thị Phi Yến |
 • Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp; Phần 2: Thực trạng phân tích cấu trúc tài chính tại công ty Cổ phần Phương Nam; Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty Cổ phần Phương Nam.

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hải Vân
 • Tác giả: Hồ Thị Hoa |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Huyền Trâm |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Phần I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận trong doanh nghiệp; Phần II: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân; Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân.

Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang
 • Tác giả: Phan Thị Minh Bé |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Toàn |
 • Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ đối với chu trình cho vay ngắn hạn; Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với chu trình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hòa Vang; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Hòa Vang.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Lâm Oanh Vũ |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Kim Hương |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Phần II: Thực tế tình hình tiêu thụ và xác định định kết quả kinh doanh tại công ty; Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.