CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Phát triển hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương Quảng Nam
 • Tác giả: Phan Thị Phương Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Quỳnh Lệ |
 • Chuyên ngành: Quản trị Marketing

Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing tích hợp; Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại Công ty; Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam.

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng PVcombank PGD Thanh Khê giai đoạn 2020 - 2022 = Analysis of consumer lending activities inpvcombank Thanh Khe transaction office 2020-2022
 • Tác giả: Phan Minh Thu Ngân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Lê Vũ |
 • Chuyên ngành: Ngân hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dung tại ngân hang thương mại; Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dung tại Ngân hang Đại chung chi nhanh Đa Năng - PGD Thanh Khê giai đoạn 2019 -2021; Chương 3: Một số giải phap phat triển hoạt động cho vay tiêu dung tại Ngân hang Đại chung chi nhanh Đa Năng PGD Thanh Khê. (Chapter 1: Theoretical basis for consumer lending activities at commercial banks; Chapter 2: Current situation of consumer loans at DaNangPublic Bank - Thanh Khe Transaction Office PERIOD 2020 - 2022; Chapter 3: Some solutions to develop consumer lending activities at Thanh Khe Transaction Office).

Xây dựng website bán trái cây
 • Tác giả: Huỳnh Thị Nhật Duật |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nông Thị Hoa |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chương 1. Cơ sở lý thuyết; Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3. Demo và đánh giá.

Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Le Hoang beach hotel
 • Tác giả: Hồ Thị Thu Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.

Xây dựng website quản lý dự án trên nền tảng Laravel
 • Tác giả: Phùng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoa Hữu Tứ, Phan Chí Nguyên, Trương Anh Vũ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Bàn Thạch |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Kế hoạch tổng thể.