CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Hình tượng cuộc sống trong truyện Con dê Zlateh và những truyện khác của Isaac Bashevis Singer
 • Tác giả: Cao Văn Khánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hải |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Chương 1. Tổng quan về đất nước Ba Lan, tác giả và tác phẩm; Chương 2. Thế giới hình tượng nhân vật và hình tượng thiên nhiên trong truyện Con dê Zlateh và những truyện khác của Isaac Bashevis Singer; Chương 3. Đặc trưng nghệ thuật thể hiện hình tượng cuộc sống trong truyện Con dê Zlateh và những truyện khác của Isaac Bashevis Singer.

Motif đồ tể, đi săn trong văn xuôi Việt Nam đương đại từ góc nhìn sinh thái Phật giáo
 • Tác giả: Trần Lê Hồng Phúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ánh Nguyệt |
 • Chuyên ngành: Văn -- Báo chí

Chương 1 - Những vấn đề lí luận chung; Chương 2 - Thuyết Nhân quả báo ứng qua motif đi săn trong văn xuôi sinh thái Việt Nam đương đại; Chương 3 - Tư tưởng bất sát qua motif đồ tể trong văn xuôi sinh thái Việt Nam đương đại; Chương 4 - Xây dựng đạo đức sinh thái trên nền tảng triết lí Phật giáo.

Xử lý khủng hoảng truyền thông của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng năm 2020-2021 (nhìn từ trường hợp Trà Sữa Bông)
 • Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Hường |
 • Chuyên ngành: Văn học

Chương 1: Khái quát về khủng hoảng truyền thông và vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng; Chương 2: Khủng hoảng truyền thông và quá trình xử lý của trà sữa bông (Bông Food & Drink); Chương 3: Một vài kiến nghị và giải pháp về vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đà nẵng nhìn từ vụ khủng hoảng của trà sữa Bông.

Biểu tượng rồng trong thời kỳ đương đại (Khảo sát phạm vi Đà Nẵng)
 • Tác giả: Ngô Thành Long |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Bài |
 • Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch

Chương 1: Khái quát chung; Chương 2: Sự biến đổi biểu tượng Rồng qua các thời kì lịch sử tại Việt Nam; Chương 3: Biểu tượng Rồng trong các phương diện đời sống hiện nay tại Đà Nẵng.

Chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong và sự tham gia của Việt Nam
 • Tác giả: Phan Thị Oanh Nguyệt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Ái Phương |
 • Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Chương 1: Tổng quan về cơ chế hợp tác Chiến lược kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS); Chương 2: Quá trình tham gia ACMECS của Việt Nam; Chương 3: Triển vọng phát triển của ACMECS trong thời gian tới.