CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Chinh phục đỉnh cao tri thức : thế giới tự nhiên

Tác giả: Huyền Tuấn

Trái Đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính một thế giới huyền bí, kỳ diệu như vậy đã cung cấp cho chúng ta một cơ hội tiếp cận, khám phá, và lĩnh hội những cái huyền bí sâu xa. Nhờ vào đó, con người có thể đạt được những...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

The secret language of maps

Tác giả: Carissa Carter, Jeremy Nguyen, Michael Hirshon

This thought-provoking, compact designer's guide helps you understand how maps are a part of our everyday thinking, how they organize data, and how they can reframe our point of view.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Physics of ultrasonic guided waves in composite materials

Tác giả: Phan Hai Dang

Contents: Introduction; Fundamentals of composite materials; Wave propagation in anisotropic solids; Guided wave motions in laminated composite materials; Modeling of guided wave motion in bone structures; Analytical approach for guided wave scattering problems.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Giáo trinh vật lý đại cương A1

Tác giả: Nguyễn Phước Thể

Giới thiệu lý thuyết đo đạc và ước lượng, động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, công và năng lượng, cơ học chất lưu, các định luật thực nghiệm về chất khí, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Encyclopedia of the solar system

Tác giả: Tilman Spohn, Doris Breuer, Torrence V Johnson

The encyclopedia includes the latest explorations and observations, hundreds of color digital images and illustrations, and over 1,000 pages. It stands alone as the definitive work in this field, and will serve as a modern messenger of scientific discovery and provide a look into the future of our...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1