Hướng dẫn sử dụng các CSDL Trực tuyến

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ công tác đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, Thư viện Đại học Duy Tân đã mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế:

- CSDL đa ngành Spinger Link

- CSDL IEEE

- CSDL tailieu.duytan.edu.vn

- CSDL ProQuest Central

Thư viện Duy Tân cũng đã xây dựng một hệ thống Thư viện số với rất nhiều tài liệu phục vụ tất cả các chuyên ngành đào tạo của nhà Trường. Ngoài ra, còn có các cơ sở dữ liệu miễn phí được sưu tầm và cập nhật.

Để tìm kiếm tài liệu hiệu quả, bạn đọc vui lòng đọc các hướng dẫn sử dụng đính kèm trên Website Thư viện http://elib.duytan.edu.vnTrong quá trình sử dụng các cơ sở dữ liệu nếu cần sự trợ giúp, bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ:

Email: library@duytan.edu.vn hoặc thuvienduytan@gmail.com.

Điện thoại: 0236.3650403–105; 0236.3827111–601; 0919036344

File đính kèm