Hướng dẫn mượn tài liệu

1. Đăng ký tài khoản mượn tài liệu về nhà

2. Mượn sách

3. Trả sách

 

4. Gia hạn sách

5. Qui trình đăng ký mượn sách qua mạng

  • Bước 1: Đăng nhập vào cổng MyDTU (https://mydtu.duytan.edu.vn)
  • Bước 2: Vào mục Thư viện, chọn DTU e-Lib (http://elib.dtu.edu.vn)
  • Bước 3: Tìm kiếm và lựa chọn sách phù hợp, sau đó click vào Mượn sách

Lưu ý: Trong vòng 24h, bạn đọc phải đến Thư viện để làm thủ tục mượn sách về nhà. Sau 24h, hệ thống sẽ tự hủy việc đăng ký mượn sách trước đó.