CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Be like the fox

Tác giả: Erica Benner

In Be Like the Fox, the most accurate and compelling portrait of Machiavelli yet, Benner recounts the gripping story of a brilliant political thinker, showing that Machiavelli’s ideas―about democratic institutions, diplomacy, and freedom―are more important than ever.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The American political system

Tác giả: Ken Kollmann

Kollman presents students with a simple framework―politics is about collective dilemmas and the institutions that solve them―and applies it consistently throughout. How can 535 members of Congress get anything done? What is the committee system? How can the president change the immigration policy?...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

American government

Tác giả: Theodore J Lowi, Benjamin Ginsberg, Kenneth A Shepsle, Stephen Ansolabehere

Connects current political science to the core topics in American politics.The text that professors trust to get students thinking analytically about American government now does more than any other text to help students understand the quantitative data they encounter in the course and in political...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (1925 - 2013)

Tác giả: Văn Tùng, ... [và những người khác]

Giới thiệu lịch sử phong trào đấu tranh, học tập, rèn luyện, tham gia kháng chiến và xây dựng đất nước, phát triển kinh tế của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam giai đoạn 1925 - 2013.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

90 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

Tác giả: Phạm Ngọc Anh, ... [và những người khác]

Tìm hiểu về các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Liên Xô, cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1