CSDL SÁCH

Khoa Xây Dựng

Duyệt theo:
.jpg

Mô hình nhà ven biển

Tác giả: Vũ Thị Hồng Hạnh

Đề xuất mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng các hiện tượng bất lợi của khí hậu những vẫn đáp ứng tuổi thọ công trình theo cấp sử dụng, đáp ứng nhu cầu ở, du lịch; Giải quyết được những vấn...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

Những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; Các biện pháp phòng chống cháy; Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Động đất và các biện pháp phòng tránh

Tác giả: Nguyễn Chí Trung

Giới thiệu Nguyên nhân, nguồn gốc động đất; Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của trái đất; Cường độ, độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất; Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Tác giả: Phạm Sơn Tùng

Giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa vật lý giếng khoan; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa thống kê; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xác định các đặc tính thành hệ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thu gom và vận chuyển dầu khí; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai thác dầu...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Giáo trình cơ học kết cấu

Tác giả: Trần Tấn Quốc, Nguyễn Huy Gia

Trình bày 2 phần: Phần 1: Hệ tĩnh định. Phần2: Hệ siêu tĩnh.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1