CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Nanoscience and technology : a collection of reviews from Nature journals

Tác giả: Peter W. Rodgers

This book contains 35 review articles on nanoscience and nanotechnology that were first published in Nature Nanotechnology, Nature Materials and a number of other Nature journals. The articles are all written by leading authorities in their field and cover a wide range of areas in nanoscience and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững

Tác giả: Nguyễn Việt Phương

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Vận hành giao thông công cộng năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; Chương 3. Chất lượng dịch vụ giao thông công cộng; Chương 4. Một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu

Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chb); Trần Thu Hằng

Chương 1. Tổng quan về các công nghệ hiện đại xây dựng cầu; Chương 2. Công nghệ dầm giản đơn và liên tục hóa kết cấu nhịp cầu giản đơn; Chương 3. Công nghệ lắp ghép cầu bê tông nhịp lớn; Chương 4. Công nghệ cấu vòm ống thép nhồi bê tông; Chương 5. Công nghệ cầu thép hiện đại.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Cẩm nang an toàn cháy

Tác giả: Doãn Minh Khôi

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; Chương 2. Cơ sở khoa học về an toàn cháy; Chương 3. Hệ thống trang thiết bị báo cháy chữa cháy trong công trình xây dựng; Chương 4. An toàn thoát hiểm; Chương 5. Thiết kế an toàn cháy trong công trình kiến trúc xây dựng; Chương 6. An...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Nhà ở xã hội

Tác giả: Ngô Lê Minh

Chương 1. Tổng quan về nhà ở xã hội; Chương 2. Kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và tại Việt Nam; Chương 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội; Chương 4. Mô hình nhà ở xã hội cho công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh; Chương 5. Hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội cho công nhân;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3