CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng

Tóm tắt lí thuyết kèm theo các ví dụ, bài giải mẫu và bài tập về sức bền vật liệu: kéo - nén đúng tâm, tính các mối ghép, trạng thái ứng suất biến dạng - định luật Húc tổng quát, các thuyết bền...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Building energy management systems : application to low energy building control : 2nd ed.

Tác giả: G J Levermore

Energy management systems are used to monitor building temperature inside and outside buildings and control the boilers and coolers. Energy efficiency is a major cost issue for commerce and industry and of growing importance on university syllabuses. Fully revised and updated, this text considers...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nanoscience and technology : a collection of reviews from Nature journals

Tác giả: Peter W. Rodgers

This book contains 35 review articles on nanoscience and nanotechnology that were first published in Nature Nanotechnology, Nature Materials and a number of other Nature journals. The articles are all written by leading authorities in their field and cover a wide range of areas in nanoscience and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững

Tác giả: Nguyễn Việt Phương

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Vận hành giao thông công cộng năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; Chương 3. Chất lượng dịch vụ giao thông công cộng; Chương 4. Một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu

Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chb); Trần Thu Hằng

Chương 1. Tổng quan về các công nghệ hiện đại xây dựng cầu; Chương 2. Công nghệ dầm giản đơn và liên tục hóa kết cấu nhịp cầu giản đơn; Chương 3. Công nghệ lắp ghép cầu bê tông nhịp lớn; Chương 4. Công nghệ cấu vòm ống thép nhồi bê tông; Chương 5. Công nghệ cầu thép hiện đại.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3