CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Smart cities and smart governance : towards the 22nd century sustainable city

Tác giả: Elsa Estevez, Theresa A. Pardo, Hans Jochen Scholl

Including 15 chapters. The chapters focus on practical models and approaches, theoretical frameworks, policy models, emerging issues, questions and research problems, as well as including case studies from different parts of the world. A valuable addition to the body of knowledge on smartness in...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng

Tóm tắt lí thuyết kèm theo các ví dụ, bài giải mẫu và bài tập về sức bền vật liệu: kéo - nén đúng tâm, tính các mối ghép, trạng thái ứng suất biến dạng - định luật Húc tổng quát, các thuyết bền...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Building energy management systems : application to low energy building control : 2nd ed.

Tác giả: G J Levermore

Energy management systems are used to monitor building temperature inside and outside buildings and control the boilers and coolers. Energy efficiency is a major cost issue for commerce and industry and of growing importance on university syllabuses. Fully revised and updated, this text considers...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nanoscience and technology : a collection of reviews from Nature journals

Tác giả: Peter W. Rodgers

This book contains 35 review articles on nanoscience and nanotechnology that were first published in Nature Nanotechnology, Nature Materials and a number of other Nature journals. The articles are all written by leading authorities in their field and cover a wide range of areas in nanoscience and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững

Tác giả: Nguyễn Việt Phương

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Vận hành giao thông công cộng năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; Chương 3. Chất lượng dịch vụ giao thông công cộng; Chương 4. Một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3