CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Nhật
.jpg

耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング, N2 : 新試験対応 = Mimi kara oboeru Nihongo noryoku shiken goi toreningu, N2 : shin shiken taio (kèm CD)

Tác giả: Eriko Ando, Yoko Eya, Hiroko Abe

Ôn luyện thi năng lực Tiếng Nhật N2, luyện từ vựng N2: Hỗ trợ luyện thi cho người học N2

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

みんなの日本語中級I本冊 = Minna no nihongo chukyu ichi honsatsu (kèm CD)

Giáo trình Minna No Nihongo Trung cấp 1 nhiều chủ đề được đề cập, với nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu. Ngoài ra cuốn sách còn cung cấp rất nhiều câu hỏi và bài tập thực hành để theo dõi quá trình học tập của bạn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

やさしい日本語の聴解トレーニング = Japanese listening comprehension training with ease (kèm CD)

Tác giả: Karuto Inta

Giới thiệu những bài nghe cho người học Tiếng Nhật, với nhiều bài nghe tình huống cụ thể phù hợp cho người học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

みんなの日本語初級II聴解タスク25 = Minna no nihongo shokyu ni chokai tasuku nijugo (kèm CD)

Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko

Giáo trình Minna no nihongo bao gồm nhiều vấn đề tập trung vào nhiệm vụ nắm bắt chính xác thông tin cần thiết từ các cuộc trò chuyện, phỏng vấn, báo cáo, v.v., giúp phát triển kỹ năng giao tiếp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

中級からはじめるニュースの日本語聴解40 = Chukyu kara hajimeru nyusu no nihongo chokai yonju (kèm CD)

Tác giả: Segawa Yumi, Kamiya Sachiko, Kitamura Sadayuki

Cuốn sách giúp người học hiểu cấu trúc của tin tức, học các cách diễn đạt đặc trưng và từ vựng. Giúp phát triển khả năng nghe tin tức từ trình độ trung cấp trở lên. Tất cả 40 bản tin đều đề cập đến các chủ đề khác nhau từ nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2