CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Nhật
.jpg

耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング, N2 : 新試験対応 = Mimi kara oboeru Nihongo noryoku shiken goi toreningu, N2 : shin shiken taio (kèm CD)

Tác giả: Eriko Ando, Yoko Eya, Hiroko Abe

Ôn luyện thi năng lực Tiếng Nhật N2, luyện từ vựng N2: Hỗ trợ luyện thi cho người học N2

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN3 : 新試験対応= Mimi kara oboeru Nihon gonoryokushiken goi toreningu N 3: Shin shiken taio (kèm CD)

Tác giả: Eriko Ando, Yoko Eya, Michiko Lijima

Với cuốn sách này, bạn sẽ học từ vựng thông qua hình ảnh và âm thanh. Luyện từ vựng cho người bắt đầu học Tiếng nhật N3

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

みんなの日本語中級I本冊 = Minna no nihongo chukyu ichi honsatsu (kèm CD)

Giáo trình Minna No Nihongo Trung cấp 1 nhiều chủ đề được đề cập, với nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu. Ngoài ra cuốn sách còn cung cấp rất nhiều câu hỏi và bài tập thực hành để theo dõi quá trình học tập của bạn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

やさしい日本語の聴解トレーニング = Japanese listening comprehension training with ease (kèm CD)

Tác giả: Karuto Inta

Giới thiệu những bài nghe cho người học Tiếng Nhật, với nhiều bài nghe tình huống cụ thể phù hợp cho người học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

みんなの日本語初級II聴解タスク25 = Minna no nihongo shokyu ni chokai tasuku nijugo (kèm CD)

Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko

Giáo trình Minna no nihongo bao gồm nhiều vấn đề tập trung vào nhiệm vụ nắm bắt chính xác thông tin cần thiết từ các cuộc trò chuyện, phỏng vấn, báo cáo, v.v., giúp phát triển kỹ năng giao tiếp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2