CSDL SÁCH

Khoa Điện - Điện tử

Duyệt theo:
.jpg

Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Tổng quan về công trình năng lượng tái tạo - điện gió; Phương pháp thiết kế công trình điện gió; Tải trọng và tác động lên công trình điện gió; Tính toán kiểm tra kết cấu; Tính toán áp dụng; Công tác thi công và bảo trì công trình điện gió.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Robo sapiens japanicus : robots, gender, family, and the Japanese nation

Tác giả: Jennifer Robertson

Contents: Robot visions. Innovation as renovation. Families of future past. Embodiment and gender. Robot rights vs. human rights. Cyborg-ableism beyond the uncanny (valley). Robot reality check.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bifurcations and chaos in piecewise-smooth dynamical systems

Tác giả: Zhanybai T. Zhusubaliyev, Erik Mosekilde

Chapter 1. On the dynamics of nonlinear systems. Chapter 2. Basic concepts and methods. Chapter 3. Relay control systems. Chapter 4. Bifurcations and chaotic oscillations in relay systems. Chapter 5. Chaotic oscillations in pulse-width modulated systems. Chapter 6. Border-collision bifurcations on...

 • Số tập: Vol.44
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Nonlinear and adaptive control : tools and algorithms for the user

Tác giả: A. Astolfi

This book summarizes the main results achieved in a four-year European Project on nonlinear and adaptive control. The project involves leading researchers from top-notch institutions: Imperial College London (Prof A Astolfi), Lund University (Prof A Rantzer), Supelec Paris (Prof R Ortega),...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Advances in climbing and walking robots : proceedings of the 10th International Conference (CLAWAR 2007), Singapore, 16-18 July 2007

Tác giả: Ming Xie

Covers topics related to mobile machines in general, and climbing and walking robots in particular.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1