Hướng dẫn sử dụng CSDL IEEE

CSDL IEEE cung cấp truy cập tới hơn 5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Điện tử, 5 IEEE – Cơ sở dữ liệu Phần cứng, Phần mềm, Công nghệ Nano, Robot, Thiết bị bán dẫn, Viễn thông, Công nghệ Không dây, Kỹ thuật Năng lượng, Sinh trắc học, Quang học, Phòng thủ & Nghiên cứu Không gian Vũ trụ…được rút ra từ: + 326 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tài liệu nghiệp vụ + 5.012+ Kỷ yếu Hội nghị + Dữ liệu từ các tổ chức học thuật khác.

CSDL được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng, trong đó có những bài được IEEE cung cấp trước cả khi xuất bản trên giấy. 

Hướng dẫn cách truy cập được trình bày trong tệp đính kèm.

File đính kèm