CSDL SÁCH

Khoa Răng Hàm Mặt

Duyệt theo:
.jpg

Chữa răng và nội nha : tái bản lần thứ 5

Tác giả: TS. Trịnh Thị Thái Hà (ch.b), ... [và những người khác]

Gồm 8 bài học: Bài 1: Bệnh lý răng; Bài 2: Tổn thương mô cứng không do sâu răng; Bài 3: Các bất thường của hệ răng; Bài 4: Bệnh lý tủy; Bài 5: Bệnh lý cuống răng; Bài 6: Các phương pháp khám, chẩn đoán và thử nghiệm lâm sàng; Bài 7: Phương pháp trám phục hồi thân răng; Bài 8: Điều trị tổn thương mô...

 • Số tập: Tập 1
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Newman and Carranza's clinical periodontology

Tác giả: Michael G Newman, Henry H Takei, Perry R Klokkevold, Fermin A Carranza

From basic science and fundamental procedures to the latest advanced techniques in reconstructive, esthetic, and implant therapy, Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 13th Edition is the resource you can count on to help master the most current information and techniques in...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hướng dẫn phẫu thuật implant nha khoa : quy trình từng bước = Surgical manual of implant dentistry : step-by-step procedures (kèm theo CD)

Tác giả: Daniel Buser; Jun Y Cho; Alvin Yeo

Trình bày và minh họa mỗi bước của các quy trình phẫu thuật cơ bản liên quan đến đặt implant ở các bệnh nhân đủ điều kiện. Mỗi quy trình đều được mô tả ngắn gọn nhưng rõ ràng; minh họa chi tiết bằng nhiều hình vẽ về kỹ thuật và dụng cụ được sử dụng, và củng cố thông qua các ảnh chụp lâm sàng, bao...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Cấy ghép Nha khoa: tái bản lần thứ 1, có sữa chữa và bổ sung

Tác giả: Lê Đức Lánh, Võ Chí Hùng, Trần Hùng Lâm, Trương Hoàng Lệ Thuỷ

Trình bày đại cương về cấy ghép nha khoa. Cơ sở sinh học của cấy ghép nha khoa. Phẫu thuật cấy ghép. Phục hình trên implant. Xử lý biến chứng và chăm sóc duy trì phục hình implant.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Diagnosis and treatment planning in dentistry : 3rd ed.

Tác giả: Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit

Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry, 3rd Edition provides a full-color guide to creating treatment plans based on a comprehensive patient assessment. Using evidence-based research, this book shows how risk assessment, prognosis, and expected treatment outcomes factor into the planning...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3