CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Răng Hàm Mặt
.jpg

Hướng dẫn phẫu thuật implant nha khoa : quy trình từng bước = Surgical manual of implant dentistry : step-by-step procedures (kèm theo CD)

Tác giả: Daniel Buser; Jun Y Cho; Alvin Yeo

Trình bày và minh họa mỗi bước của các quy trình phẫu thuật cơ bản liên quan đến đặt implant ở các bệnh nhân đủ điều kiện. Mỗi quy trình đều được mô tả ngắn gọn nhưng rõ ràng; minh họa chi tiết bằng nhiều hình vẽ về kỹ thuật và dụng cụ được sử dụng, và củng cố thông qua các ảnh chụp lâm sàng, bao...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Cấy ghép Nha khoa: tái bản lần thứ 1, có sữa chữa và bổ sung

Tác giả: Lê Đức Lánh, Võ Chí Hùng, Trần Hùng Lâm, Trương Hoàng Lệ Thuỷ

Trình bày đại cương về cấy ghép nha khoa. Cơ sở sinh học của cấy ghép nha khoa. Phẫu thuật cấy ghép. Phục hình trên implant. Xử lý biến chứng và chăm sóc duy trì phục hình implant.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Nha khoa cơ sở : tập 3 : chẩn đoán hình ảnh

Tác giả: TS. Trần Ngọc Thành,...[et.al]

Bài 1: Các nguyên lý cơ bản của chẩn đoán hình ảnh và ứng dụng trong răng hàm mặt; Bài 2: Các kĩ thuật chụp phim trong miệng; Bài 3: Đọc phim trong miệng, các hình ảnh bình thường và tổn thương thường gặp; Bài 4: Các kĩ thuật chụp phim ngoài miệng; Bài 5: Đọc phim ngoài miệng và các tổn thương...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.JPG

Nha chu học : tập 1

Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Bích Vân, ThS. BS. Hà Thị Bảo Đan,...[et.al]

Chương I: Giải phẫu học nha chu; Chương II: Nước bọt - Dịch nướu; Chương III: Dịch tễ học bệnh nha chu; Chương IV: Mảng bám - Vôi răng; Chương V: Vi khuẩn học trong bệnh nha chu; Chương VI: Bệnh căn và bệnh sinh bệnh nha chu; Chương VII: Phân loại bệnh nha chu; Chương VIII: Bệnh nha chu và bệnh...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Nha khoa cơ sở : tập 1 : nha khoa mô phỏng, thuốc và vật liệu nha khoa

Tác giả: TS. Trần Ngọc Thành,...[et.al]

Chương I: Nha khoa mô phỏng; Chương II: Thuốc và vật liệu dùng trong nha khoa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15