Phát hành tài liệu

 

Các tài liệu Thư viện Đại học Duy Tân phát hành:

              Tài liệu tham khảo, giáo trình và các tài liệu khác của Đại học Duy Tân (DTU) biên soạn hoặc dịch từ các tài liệu được mua bản quyền của các Nhà xuất bản nước ngoài. Bạn đọc vui lòng tham khảo danh mục tại đường link http://elib.duytan.edu.vn/SachDTU

Đối tượng phục vụ:

- Cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên của DTU.

- Các thư viện, cơ quan đơn vị, cá nhân ngoài trường có nhu cầu.

Chính sách ưu tiên dành cho sinh viên DTU:

- Được mua tài liệu giảm giá từ 10% đến 20%.

- Được thuê dài hạn với chi phí phù hợp.

Địa chỉ phát hành:

Phòng 601, số 03 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

Phòng 607, số 254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Phòng 101, khu D Hòa Khánh Nam, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.827111 (601)

Email: library@duytan.edu.vn hoặc thuvienduytan@gmail.com