Hướng dẫn sử dụng các CSDL

Nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thư viện Trường đã mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế:

- CSDL IEEE

- CSDL ProQuest Central

- CSDL Spinger Link

- CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ (STD)

- CSDL Tailieu.vn

Để tìm kiếm tài liệu hiệu quả, bạn đọc vui lòng đọc các files hướng dẫn sử dụng đính kèm. Trong quá trình sử dụng các cơ sở dữ liệu nếu cần sự trợ giúp, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tại quầy thư viện , email: library@duytan.edu.vn hoặc thuvienduytan@gmail.com.

 

File đính kèm