Tủ sách DTU

Giải tích cho Kinh tế, Quản trị, Khoa học Sự sống & Xã hội: Ấn bản 13

Tác giả: Raymon A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen

Bao gồm đầy đủ nội dung lý thuyết của Giải tích (Toán cao cấp) cần thiết cho các khối ngành không chuyên Toán, đặc biệt đối với các khối ngành Kinh tế, Quản trị, Khoa học Xã hội...Nội dung cuốn sách tạm chia thành hai phần chính, đó là Giải tích hàm một biến và Giải tích hàm nhiều biến. Điều thú vị...

 • Giá bán: 360.000
 • Hiện trạng: Còn sách

Người của một thời

Tác giả: Lê Công Cơ, Nguyễn Đông Nhật

Người của một thời ghi lại đôi nét về chân dung của những người còn sống đối với người đã khuất và cả mong muốn trả được, trong muôn một, móm "nợ" đối với cuộc đời.

 • Giá bán: 120.000
 • Hiện trạng: Còn sách

Giải tích: Phiên bản thứ 7: Calculus: Tập 1

Tác giả: James Stewart

Tập 1 của cuốn sách tập trung vào khối kiến thức Giải tích căn bản bao gồm Hàm một biến, Phương trình vi phân và Lý thuyết chuỗi

 • Giá bán: 419.000
 • Hiện trạng: Còn sách

Quản trị nguồn nhân lực = Human resouce management

Tác giả: John M. Ivancevich

Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực và môi trường; Phần 2: Tiếp cận nguồn nhân lực; Phần 3: Khen thưởng cho các nguồn nhân lực; Phần 4: Phát triển nguồn nhân lực; Phần 5: Các mối quan hệ giữa người lao động - ban quản lý và nâng cao sự an toàn - sức khỏe.

 • Hiện trạng: Còn sách

Kinh tế trong quản trị

Tác giả: Nguyễn Lê Giang Thiên

Gồm 5 phần: Phần 1: Một số nội dung khái quát; Phần 2: Phân tích cầu; Phần 3: Phân tích sản xuất và chi phí; Phần 4: Tối đa hóa lợi nhuận trong cấu trúc thị trường khác nhau; Phần 5: Rủi ro và không chắc chắn.

 • Giá bán: 150.000
 • Hiện trạng: Còn sách

Y đức và luật định: Tìm hiểu kinh nghiệm thế giới: Sách tham khảo

Tác giả: Tạ Quang Hùng, Đào Xuân Dũng

Gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Luật Y tế và Y đức; Chuyên đề 2: Đạo đức lâm sàng.

 • Hiện trạng: Còn sách

Các nguyên lý của địa kỹ thuật

Tác giả: Tạ Quang Hùng, Tống Phước Hằng

Tổng hợp về các tính chất của đất và cơ học đất. Nội dung bao gồm những vấn đề cơ bản như: đại kỹ thuật công trình, nguồn gốc của đất và kích thước hạt, tính dẻo và cấu trúc, phân loại đất, độ thấm và sự rỉ thấm, ứng suất, tính nén lún của đất, áp lực bên, khả năng chịu tải của đất đối với nền móng...

 • Hiện trạng: Còn sách

Cơ học lưu chất và các ứng dụng kỹ thuật

Tác giả: Tống Phước Hằng, Tạ Quang Hùng, Phạm Thanh Đường

Giải thích lý thuyết và ứng dụng các hiện tượng và nguyên lý của cơ học lưu chất theo cách thức rõ ràng và đơn giản nhất mà không cần dùng đến các kiến thức toán học phức tạp.

 • Giá bán: 150.000
 • Hiện trạng: Còn sách

Đạo đức kinh doanh = Business ethics

Tác giả: Laura P. Hartman, Joe Desjardins

Gồm 10 chương: Chương 1: Đạo đức kinh doanh; Chương 2: Đưa ra quyết định đạo đức cho cá nhân và trong công việc; Chương 3: Triết lý đạo đức và kinh doanh; Chương 4: Văn hóa công ty - Ảnh hưởng và các hàm ý; Chương 5: Trách nhiệm xã hội của công ty; Chương 6: Đưa ra quyết định đạo đức: Trách nhiệm...

 • Hiện trạng: Còn sách

Tổ chức: Hành vi, cơ cấu, quy trình = Organizations: Behavior, structure, processes

Tác giả: James L. Gibson

Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu; Phần 2: Hành vi trong tổ chức: Cá nhân; Phần 3: Hành vi trong tổ chức: Nhóm và sự ảnh hưởng giữa các cá nhân; Phần 4: Cơ cấu và thiết kế của tổ chức; Phần 5: Quy trình trong tổ chức.

 • Hiện trạng: Còn sách