CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Leisure services management
 • Tác giả: Amy R Hurd... [et al.]
 • Nhà xuất bản: Human Kinetics - Champaign
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:378 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49839
 • ISBN:978-1-4925-5711-1
 • Mã Dewey:790.069
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Recreation, management, public relation
 • Chủ đề: Public Relations & Recreation--Management
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: It prepares students for the challenges they'll face as recreation and leisure managers in park districts, tourism bureaus, therapeutic programs, and other leisure programs.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề