CSDL Sách

Duyệt theo:
Access
.jpg

Accoutant in bussiness : practice and revision kit

Nhóm Tác giả: BPP Learning Media

Contents: part 1: Business organisation structure, governance and managerment. Part 2: Key environment influences. Part 3: History and role of accouting. Part 4: Specific  functions of accouting and internal financial control. Part  5: Leading and managing individual and  teams. Part 6: Recruiting...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hướng dẫn học nhanh microsoft office access 2007: Dành cho người mới bắt đầu

Nhóm Tác giả: Nhóm Việt Văn Book

Trình bày cách thức tạo cơ sở dữ liệu đầu tiên, các phím tắt, cắt, sao chép và dán, lưu và mở cơ sở dữ liệu access, xây dựng các bảng thông minh, ngăn chặn dữ liệu xấu, các query, tạo các báo cáo, tạo các biểu mẫu đơn giản, nhập và xuất dữ liệu, in trang dữ liệu,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Microsoft ofice access 2007: Giáo trình

Tác giả: Th.S Minh Quốc, Hoàng Vỹ

Trình bày những kỹ năng sử dụng Access từ căn bản đến nâng cao, gồm 9 bài học: Khởi đầu với Access 2007; Khảo sát các cơ sở dữ liệu Access; Hoạch định và tạo một cơ sở dữ liệu tùy ý; Làm việc với các trường Access 2007; Làm việc với các Table; Định vị thông tin bằng cách sử dụng Query; Đơn giản hóa...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Access 2003 VBA: Programmar

Tác giả: Patricia Cardoza, Teresa Hennig, Graham Seach, Armen Stein

This book provides: How to take advantage of the built-in Access object library, using Access commands and executing them from any Access toolbar; What you need to know to design your own classes, implement common APLs in your code, and use SQL to access data; How to configure custom menus for your...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1