CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Access và ứng dụng: Giáo trình
 • Tác giả: Huỳnh Quyết Thắng
 • Nhà xuất bản: Giáo Dục - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Số trang:194 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:7492
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:17500
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Access
 • Chủ đề: Access
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Giáo trình được chia làm 6 chương: Chương1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; Chương 2: Tạo lập cơ sở dữ liệu; Chương 3: Thiết kế biểu mẫu và báo cáo; Chương 4: Lập trình trên Access; Chương 5: Sử dụng đối tượng trong Visual basic for Access; Chương 6: Sử dụng cơ sở dữ liệu trong Visual Basic. Và cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và bài tập.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề