CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Hướng dẫn học nhanh microsoft office access 2007: Dành cho người mới bắt đầu
 • Nhóm Tác giả: Nhóm Việt Văn Book
 • Nhà xuất bản: Giao thông - Vận tải - TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2007
 • Số trang:267 tr.
 • Kích thước:2007
 • Số đăng ký cá biệt:17013
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:45000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Microsoft offfice; Access 2007
 • Chủ đề: Access
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Trình bày cách thức tạo cơ sở dữ liệu đầu tiên, các phím tắt, cắt, sao chép và dán, lưu và mở cơ sở dữ liệu access, xây dựng các bảng thông minh, ngăn chặn dữ liệu xấu, các query, tạo các báo cáo, tạo các biểu mẫu đơn giản, nhập và xuất dữ liệu, in trang dữ liệu,...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề