CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Microsoft ofice access 2007: Giáo trình
 • Tác giả: Th.S Minh Quốc, Hoàng Vỹ
 • Nhà xuất bản: Hoàng Đức - TP. HCM
 • Năm xuất bản: 2008
 • Số trang:349 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:17007
 • Mã Dewey:005.711
 • Đơn giá:60000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Access 2007
 • Chủ đề: Access
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng sử dụng Access từ căn bản đến nâng cao, gồm 9 bài học: Khởi đầu với Access 2007; Khảo sát các cơ sở dữ liệu Access; Hoạch định và tạo một cơ sở dữ liệu tùy ý; Làm việc với các trường Access 2007; Làm việc với các Table; Định vị thông tin bằng cách sử dụng Query; Đơn giản hóa việc nhập dữ liệu bằng các Form; Tạo các Report để truyền đạt thông tin; Cải thiện diện mạo của các Form và Report.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề