CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Accoutant in bussiness : practice and revision kit
 • Nhóm Tác giả: BPP Learning Media
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:433 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:21624
 • Mã Dewey:657.8
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Tạp chí Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Accouting in bussiness
 • Chủ đề: Access
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: Contents: part 1: Business organisation structure, governance and managerment. Part 2: Key environment influences. Part 3: History and role of accouting. Part 4: Specific  functions of accouting and internal financial control. Part  5: Leading and managing individual and  teams. Part 6: Recruiting and developing effective employees.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề