CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Inside Intel : Andy Grove and the rise of the world's most powerful chip company
 • Tác giả: Tim Jackson
 • Nhà xuất bản: A Dutton Book - New York
 • Năm xuất bản: 1997
 • Số trang:424 p.
 • Kích thước:23 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:29921
 • ISBN:052594141X
 • Mã Dewey:338.7621395
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề