CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Khách du lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến Khách sạn Chicland Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Kết luận và khuyến nghị.

Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với chương trình du lịch Outbound Thái Lan tại Công ty cổ phần du lịch và sự kiện Sea tours
 • Tác giả: Đoàn Thị My My |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Cơ sở lý luận; Chương 3. Phương pháp nghiên cứu; Chương 4. Kết quả nghiên cứu; Chương 5. Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp marketing-mix thu hút khách du lịch đến nhà hàng Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn
 • Tác giả: Trương Thị Thu Ngân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận của đề tài; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp marketing-mix thu hút khách du lịch đến nhà hàng Khách sạn Four Points by Sheraton Danang
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Lời mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm thu hút khách du lịch tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đoan Nhi – Đà nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trân |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Kết luận và đề xuất các giải pháp.