CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Khách du lịch

 • Duyệt theo:
Tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier sau ảnh hưởng của dịch Covid 19
 • Tác giả: Đặng Hiền Tuyết Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động thu hút khách du lịch tại Risemount Premier Resort. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier dưới tác động của dịch Covid 19.

Giải pháp hoàn thiện công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách du lịch outbound đến thị trường Nhật Bản tại Công ty Hanoitourist chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Na |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Nhà hàng

Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách du lịch outbound đến thị trường Nhật Bản; Thực trạng công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách đến Nhật Bản tại Công ty Hanoitourist chi nhánh Đà Nẵng; Đánh giá về cách thức thực hiện và hiệu quả của công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách đến Nhật Bản của Công ty Hanoitourist chi nhánh Đà Nẵng; Đề xuất một số giải pháp và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác truyền thông cổ động để thu hút khách outbound đến Nhật Bản của công ty trong thời gian đến.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch về du lịch văn hoá tại Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Huỳnh Uyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Hữu Hòa |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Nhà hàng

Thu thập, phân tích mức độ hài lòng của khách du lịch về du lịch văn hoá tại thành phố Đà Nẵng; Đánh giá đúng tiềm năng và thực trạng của du lịch văn hoá tại Đà Nẵng; Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng; Thiết lập chỉ số hài lòng của du khách khi trải nghiệm du lịch văn hoá tại Đà Nẵng; Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng du lịch văn hoá, quảng bá và thu hút du khách trải nghiệm du lịch văn hoá tại Đà Nẵng nhiều hơn.

Giải pháp thu hút thị trường khách là “GenZ” : trường hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
 • Tác giả: Lê Hương Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Kim Luận |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Nhà hàng

Đưa ra một cái nhìn tổng thể về thị trường khách du lịch là GenZ, những tích cực và hạn chế trong việc phục vụ du lịch, thu hút và khai thác thị khách này tại Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) . Từ đó đề xuất một số giải pháp tạo cơ sở cho Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có những đinh hướng để phát triển các chiến lược thu hút thị trường khách GenZ trong tương lai.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khu du lịch Boutique Hoi An Resort
 • Tác giả: Đặng Mạnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Toàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ; Chương 2: Giới thiệu về khu du lịch Boutique Hoi An Resort và thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với khu du lịch Boutique Hoi An Resort; Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách.