CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: ADR

  • Duyệt theo:
Khảo sát hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. DS Nguyễn Thị Thu Ba, ThS. DS Dương Thị Thuấn |
  • Chuyên ngành: Dược sĩ

Khảo sát thông tin chung về báo cáo ADR tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Phân tích cơ cấu báo cáo ADR tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2017.

Phân tích tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016
  • Tác giả: Võ Quỳnh Nga |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS.DS. Đoàn Thị Minh Diệu |
  • Chuyên ngành: Dược sĩ

Phân tích các báo cáo ADR tại bệnh viện Đà Nẵng năm 2016. Phân tích nhận thức và thực hành của nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng về hoạt động báo cáo ADR.

Khảo sát và đánh giá hoạt động ADR tại Bệnh viện 199 - Thành phố Đà Nẵng năm 2016
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Quỳnh |
  • Giảng viên hướng dẫn: DSCK1. Phạm Diệp Ánh Xuyên |
  • Chuyên ngành: Dược sĩ

Khảo sát thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc ghi nhận tại Bệnh viện 199 trong năm 2016. Khảo sát nhận thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế đối với hoạt động báo cáo ADR.