CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: ActiveX

  • Duyệt theo:
Xây dựng web site bằng công nghệ Activex và Asp
  • Tác giả: Nguyễn Đức Mận |
  • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Hưng; Nguyễn Đức Mạnh Quỳnh |
  • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Phần A: Cơ sở lý thuyết; Chương 1: Tìm hiểu sơ lược về mạng máy tính toàn cầu Internet, chương 2: Tìm hiểu về Web và một số ngôn ngữ, công cụ hỗ trợ và phương pháp xây dựng trang Web, chương 3: Công nghệ Activex- một công nghệ mới đang được các nhà lập trình, các chuyên gia phát triển Web quan tâm, chương 4: Activex documents, một thành phần của công nghệ Activex, có thể duyệt bằng các trình duyệt Web; Phần B: Ứng dụng.