CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

 • Duyệt theo:
Phát triển hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương Quảng Nam
 • Tác giả: Phan Thị Phương Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Quỳnh Lệ |
 • Chuyên ngành: Quản trị Marketing

Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing tích hợp; Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại Công ty; Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing tích hợp tại công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam.

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Thành Vinh
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Marketing và chiến lược (HP)

Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing Online của Công ty cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thành Vinh; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Online của Công ty cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thành Vinh.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua mặt hàng giày dép của người tiêu dùng tại Công ty TNHH Yomi
 • Tác giả: Võ Thị Hồng Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Tuân |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Chương 1: Cơ sở lý luận về hành vi mua hàng của người tiêu dùng; Chương 2: Tổng quan về công ty - Thực trạng hoạt động kinh doanh mặt hàng giày dép của Công ty TNHH YOMI; Chương 3: Mô hình và thiết kế nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mặt hàng giày dép tại Công ty TNHH YOMI; Chương 4: Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mặt hàng giày dép tại Công ty TNHH YOMI; Chương 5: Một số biện pháp nhằm cải thiện ý định mua mặt hàng giày dép của Công ty TNHH YOMI.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Mes Partners
 • Tác giả: Đinh Võ Nhật Duy |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thảo |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ; Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng về chất lượng dịch vụ tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Mes Partner; Chương 3: Hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Mes Partner.

Giải pháp marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Trung tâm Ngoại Ngữ Thái Bình Dương
 • Tác giả: Hồ Phương Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Tuân |
 • Chuyên ngành: Quản trị Marketing và chiến lược (HP)

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Marketing mix và khả năng cạnh tranh; Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Trung tâm ngoại ngữ Thái Bình Dương; Chương 3: Giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Trung tâm ngoại ngữ Thái Bình Dương.