CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang
 • Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Chương 1: Cơ sở lí luận về công tác quản trị nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang; Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH PI Vina Danang.

Giải pháp hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ tại Công ty cổ phần IT Vilas Việt Nam
 • Tác giả: Huỳnh Lê Đức Tín |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Hành chính văn phòng

Chương 1: Lý luận chung về công tác văn thư - lưu trữ; Chương 2: Tình hình hoạt động và thực trạng về công tác văn thư - lưu trữ tại Công ty Cổ phần IT Vilas Việt Nam; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác văn thư lưu - trữ tại Công ty Cổ phần IT Vilas Việt Nam.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty TNHH tư vấn thương mại Khánh Linh - chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Lâm Thị Kim Nguyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Xuân Bình |
 • Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng; Chương 2: Thực trạng của hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Tư vấn Thương mại Khánh Linh - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty TNHH Tư vấn Thương mại Khánh Linh - Chi nhánh Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Thị Ngọc Lan |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về hоạt động chăm sóc khách hàng; Chương 2: Tình hình hоạt động kinh dоаnh và thực trạng hоạt động chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCР Hàng Hải MSB-CN Đà Nẵng; Chương 3: Đánh giá chất lượng hоạt động chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCР Hàng Hải MSB-CN Đà Nẵng; Chương 4: Giải pháp hоàn thiện hоạt động chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCР Hàng Hải MSB-CN Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Minh Thùy - chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Thị Trúc Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Xuân Bình |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Minh Thùy – chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Minh Thùy tại Đà Nẵng.