CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp marketing - mix thu hút khách du lịch đến nhà hàng tại khách sạn Sala Danang beach hậu Covid-19
 • Tác giả: Trần Ngọc Thùy Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận của đề tài; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại bộ phận nhà hàng tại Sala Danang beach hotel
 • Tác giả: Phạm Thị Thu Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.

Giải pháp Marketing-Mix thu hút khách hàn quốc đến nhà hàng tại Sala Danang beach hotel hậu Covid-19
 • Tác giả: Phạm Thị Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp marketing thu hút khách nội địa đến Palm Garden Hoi An
 • Tác giả: Phùng Lương Tuyết Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Thủy |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Monarque hotel
 • Tác giả: Trần Thi Hà Quyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lí thuyết và mô hình nghiên cứu; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.