CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp Marketing thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn
 • Tác giả: Phạm Thị Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Kim Luận |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch, Marketing du lịch, Đặc điểm tiêu dùng của một số khách du lịch quốc tế. Chương 2: Thực trạng về hoạt động Marketing của khách sạn Hương Việt Quy Nhơn. Chương 3:Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn.

Tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier sau ảnh hưởng của dịch Covid 19
 • Tác giả: Đặng Hiền Tuyết Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động thu hút khách du lịch tại Risemount Premier Resort. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier dưới tác động của dịch Covid 19.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng
 • Tác giả: Văn Thị Mai Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Thị Lành |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương 1 Cơ sở lí luận. Chương 2 Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng. Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng.

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bộ Phận Nhà Hàng Khách Sạn Mandila Beach
 • Tác giả: Hoàng Văn Huy |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận nhà hàng khách sạn Mandila Beach. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận nhà hàng khách sạn Mandila Beach.

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Của Bộ Phận Lễ Tân Tại Khách Sạn HAIAN Beach Hotel & Spa
 • Tác giả: Đỗ Thị Yến Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Tuấn Hùng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1. Cơ sở lý luận. Chương 2: thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Haian Beach Hotel & Spa. Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại Haian Beach Hotel & Spa.