CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Le Hoang beach hotel
 • Tác giả: Hồ Thị Thu Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.

Giải pháp marketing mix nhằm thu hút khách đến với Serene beach hotel Danang
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Thủy |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1 : Mở đầu; Chương 2 : Cơ sở lí luận; Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu; Chương 4 : Kết quả nghiên cứu; Chương 5 : Thảo luận và kiến nghị.

Giải pháp marketing - mix thu hút khách sử dụng dịch vụ Spa tại Khách sạn Mandila beach Danang
 • Tác giả: Nguyễn Gia Hân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Salmalia Boutique hotel & Spa
 • Tác giả: Ngô Thị Yến |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp marketing-mix thu hút khách du lịch đến nhà hàng Khách sạn Four Points by Sheraton Danang
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Lời mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.