CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Công Nghệ Thông Tin

 • Duyệt theo:
Website cung cấp thực phẩm cho trường mầm non trên Framework Laravel
 • Tác giả: Đặng Việt, Trần Đình Hiệp, Huỳnh Văn Lân, Nguyễn Thanh Thắng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Thi |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Xây dựng website cung cấp thực phẩm cho trường mầm non trên Framework Laravel nhằm giúp các công ty thực phẩm tiết kiệm thời gian lẫn công sức quản lý. Bên cạnh đó còn cho phép khách hàng có thể đặt thực đơn, thực hiện giao dịch, thanh toán trực tuyến ngay trên website mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Quản lý các điểm bán hàng cho Vinmart-Imart
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Lâm, Nguyễn Vũ Nam Phúc, Nguyễn Đình Duy, Nguyễn Xuân Thắng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Văn Lường |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Xây dựng ứng dụng giúp cho doanh nghiệp quản lý được các điểm bán hàng của mình một cách đơn giản và tiện dụng.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh
 • Tác giả: Đào Văn Nam, Phạm Duy Doanh, Trần Huy Hoàng, Thái Viết Việt, Trịnh Quốc Nghĩa |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Xây dựng một ứng dụng với những tính năng: quản lý tài khoản thí sinh, quản lý thông tin tuyển sinh, quản lý kết quả thi, quản lý thông tin cá nhân của cán bộ, thống kê chi tiết dữ liệu hệ thống để hỗ trợ thí sinh, gợi ý các ngành phù hợp với thí sinh, xem thông tin chi tiết về kỳ thi.

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm rèn luyện sinh viên DTU
 • Tác giả: Bùi Long Chiêu, Trương Công Thiên, Trương Thị Tằm, Lê Thanh Thiên, Lê Trần Trí |
 • Giảng viên hướng dẫn: Hồ Lê Viết Nin |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm các nội dung: Tài liệu proposal. Tài liệu project. Tài liệu user story. Tài liệu product backlog. Tài liệu sprint backlog. Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu. Tài liệu kiểm thử. Tài liệu meeting.

Xây dựng web đấu giá trực tuyến
 • Tác giả: Vĩnh Thịnh, Đỗ Phú Đức, Nguyễn Hải Cường, Kiều Thị Nữ |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Nhật |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Bao gồm các nội dung: Proposal document. User story document. Product backlog document. Architecture document. User interface design document. Database design document. Reflection document.