CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Công Nghệ Thông Tin

 • Duyệt theo:
Xây dựng website clean food trên framework VUE.JS
 • Tác giả: Lường Anh Quân, Nguyễn Tất Thành, Phan Việt Huy, Nguyễn Minh Huy, Trần Thị Thí Vi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Lê Viết Nin |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Kế hoạch tổng thể.

Xây dựng website cho thuê sân bóng tại Đà Nẵng bằng công nghệ Spring Boot
 • Tác giả: Trần Đình Duy Nghĩa |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài và các công nghệ liên quan; Phần 2: Phân tích và thiết kế hệ thống “Website cho thuê sân bóng tại Đà Nẵng bằng công nghệ Spring Boot”; Phần 3: Cài đặt, triển khai và kiểm thử một số yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn tích hợp AI
 • Tác giả: Nguyễn Mai Thuần, Đỗ Thị Yến Vy, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Nguyễn Doãn Thành Long |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Việt Hùng |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

1. Proposol document; 2. User story document; 3. Product backlog document; 4. Project plan document; 5. Database design document; 6. User interface document; 7. Test plan document; 8. Technical report document.

Xây dựng web app đặt giao đồ ăn
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tân Phương, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thành Quốc Huy, Lê Văn Tuy, Lương Mạnh Việt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Ngọc Trung |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

1. Proposal document; 2. Project plan document; 3. User story document; 4. Product backlog document; 5. Database design; 6. User interface design; 7. Test plan; 8. Test plan document sprint 1; 9. Test plan document sprint 2; 10. Test plan document sprint 3; configuration management; 11. Meeting report; 12. Reflection document.

Xây dựng website quản lý rạp chiếu phim trên nền tảng PHP Laravel kết hợp Chatbox
 • Tác giả: Nguyễn Trường Thanh Lộc, Lê Văn Khoa, Nguyễn Quang Huy, Cao Nhật Khương, Hồ Ngọc Quang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Bàn Thạch |
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

1. Proposal document; 2. Project-plan document; 3. User story document; 4. Database design; 5. Product backlog 6. Document; database design; 7. User interface design; 8. Test plan; 9. Test plan document sprint 1; 10. Test plan document sprint 2; 11. Test plan document sprint 3; 12. Configuration management; 13. Meeting report; 14. Reflection document.