CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Khoa học Xã Hội & Nhân Văn

 • Duyệt theo:
Khảo sát chuyên mục văn hóa trên báo điện tử tuổi trẻ Online trong 6 tháng cuối năm 2020
 • Tác giả: Trần Như Sang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Kim Phượng |
 • Chuyên ngành: Truyền thông Đa phương tiện

Chương 1: Khái quát chung về Báo điện tử ở Việt Nam và Văn Hóa; Chương 2: Nội dung phản ánh của chuyên mục Văn Hóa trên Báo Tuổi Trẻ Online trong 6 tháng cuối năm 2020; Chương 3: Những đề xuất và giải pháp đề phát triển chuyên Mục Văn Hóa.

Khảo sát chuyên mục giáo dục trên báo điện tử tuổi trẻ Online (từ tháng 9/2021 – tháng 2/2022)
 • Tác giả: Lê Thừa Dương Trí |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Hường |
 • Chuyên ngành: Truyền thông Đa phương tiện

Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Nội dung phản ánh của chuyên mục giáo dục trên báo Điên tử Tuổi trẻ Online trong 6 tháng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022; Chương 3: Những đề xuất và giải pháp phát triển chuyên mục giáo dục.

Một số giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại Công ty cổ phần Sanna tour Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo |
 • Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch nội địa trong công ty cổ phần Sanna Tour; Chương 3: Giải pháp tăng cường và thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần Sanna Tour.

Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH MTV Haven Event
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo |
 • Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch

Chương 1. Cơ sở lý luận về nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong doang nghiệp; Chương 2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Haven Event; Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Haven Event.

Truyền thuyết và lễ hội Chùa Ông - Thu Xà (Quảng Ngãi)
 • Tác giả: Mai Thị Hồng Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Bài |
 • Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch

Chương 1: Cơ sở lí luận và tổng quan về địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Nguồn gốc và lễ hội chùa Ông – Thu Xà; Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử chùa Ông và phát huy lễ hội truyền thống chùa Ông – Thu Xà.