CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Luật

 • Duyệt theo:
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa trong đại dịch Covid – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Châu |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1 : Cơ sở pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án. Chương 2: Thực hiện pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đạo đức và trách nhiệm của thẩm phán tại Việt Nam
 • Tác giả: Hồ Trí Dũng |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Châu |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Một số vấn đề pháp lý về đạo đức và trách nhiệm của thẩm phán. Chương 2. Thực trạng thực hiện pháp luật về đạo đức và trách nhiệm của Thẩm phán tại Việt Nam. Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và phát huy hiệu quả đạo đức và trách nhiệm thẩm phán tại Việt Nam.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đến kinh doanh khi ly hôn của vợ chồng tại Việt Nam
 • Tác giả: Từ Lâm Anh Khoa |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Châu |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đến kinh doanh khi ly hôn. Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đến kinh doanh khi ly hôn của vợ chồng tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về tài sản liên quan đến kinh doanh của vợ chồng và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn tại Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ: Thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vy |
 • Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Châu |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp về sơ hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân. Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh
 • Tác giả: Đinh Thị Minh Lượng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tâm |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1 Cơ sở lý luận và pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 2 Thực trạng pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 3 Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.