CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Luật

 • Duyệt theo:
Pháp luật Việt Nam về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh
 • Tác giả: Đinh Thị Minh Lượng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tâm |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1 Cơ sở lý luận và pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 2 Thực trạng pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Chương 3 Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.

Pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua thực tiễn tại công ty TNHH Gia Vương Tín Phát
 • Tác giả: Vy Thị Minh Thương |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Mai Hương |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Chương 2. Thực trạng pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Vương Tín Phát; Chương 3. Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Vương Tín Phát.

Pháp luật về thương mại điện tử và thực tiễn áp dụng pháp luật tại trang thương mại điện tử Shopee Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Hồ Thị Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Xuân Phương |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Lý luận và pháp luật thương mại điện tử tại Việt Nam; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật tại trang thương mại điện tử Shopee Việt Nam; Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và các giải pháp tăng cường phát triển nền thương mại điện tử tại Việt Nam.

Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật - thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Liên Chiểu
 • Tác giả: Dương Thị Mỹ Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Tâm |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức chung về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Chương 2: Thực trạng quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Chương 3 : Hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Kinh nghiệm bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ - một số kiến nghị cho Việt Nam
 • Tác giả: Phạm Nhật Tân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Xuân Phương |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Một số lý luận về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương; Chương 2. Cơ sở pháp lí và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương ở Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ; Chương 3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại Việt Nam – Liên hệ kinh nghiệm một số quốc gia.