CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Khoa học Máy tính

 • Duyệt theo:
Xây dựng website bán hàng thời trang
 • Tác giả: Lê Hoàng Phong, Trần Lê Thành Lợi |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nông Thị Hoa |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Nghiên cứu về cách thức hoạt động của một website bán hàng. Nghiên cứu về các loại hình thương mại điện tử. Xây dựng trang web bán hàng thời trang.

Xây dựng trang web học trực tuyến Happourse
 • Tác giả: Huỳnh Tấn Đạt, Lê Trần Bảo Minh, Nguyễn Đức An Sơn, Trần Tuấn Khôi, Trần Dương Long |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình SCRUM bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và số ngày làm việc,… Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản thiếp theo của tài liệu, Đề xuất báo gồm việc đưa ra các giải pháp, quyết định cách tiếp cận tốt nhất để phát triển phần mềm với việc tối ưu hóa chi phí, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống hỗ trợ người khiếm thị
 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Trương Hồng Ngân, Trần Phước, Dương Quang Quân |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án sẽ được phát triển. Nó bao gồm mô tả nhu cầu kinh doanh, giải pháp được đề xuất, dự báo tài chính và một số ràng buộc liên quan đến dự án. Tài liệu cung cấp một kế hoạch tổng thể toàn diện cho từng giai đoạn phát triển phần mềm dựa trên các quy trình đã được lựa chọn. Tài liệu này được thực hiện để quản lý cấp cao đưa ra đề xuất.

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người tiểu đường
 • Tác giả: Võ Tấn Văn, Hà Nguyễn Phước Vũ |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Long |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Tổng quan dự án; Chương 2: Phân loại và phân đoạn hình ảnh; Chương 3: Mạng tích chập; Chương 4: Xây dựng hệ thống; Chương 5: Xây dựng module machine learning.

The genesis of images - image enhancing website
 • Tác giả: Le Van Hieu, Truong Van Thanh, Tran Quang Thin, Huynh Ngoc Vinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PhD. Dang Viet Hung |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

The goals of this document are: To provide an overview of the content of the project topic. Provide requirements as well as objectives to be achieved of the topic. Provide project management plans, Product Backlog, Document website design (Model design, database, user interface...), website test plan and source code of the proposed system.