CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Khoa học Máy tính

 • Duyệt theo:
Xây dựng website quản lý phòng khám - tích hợp AI chẩn đoán bệnh phổi qua hình ảnh X quang
 • Tác giả: Mai Thanh Hùng, Võ Phương Nhi, Nguyễn Vũ Hòa Bình, Ngô Việt Trường |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Kế hoạch tổng thể.

Xây dưng website bán sách tích hơp faceid
 • Tác giả: Nguyễn Tiến Pháp, Hồ Thanh Tài, Phan Văn Khải, Phạm Đức Bình, Huỳnh Quốc Khánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Long |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3: Triển khai và đánh giá kêt quả.

Xây dựng website nhà thuốc kết hợp Chatbot
 • Tác giả: Nguyễn Như Tài, Nguyễn Thanh Đạt, Trần Quốc Luận, Ngô Bùi Nhật Sang, Trần Văn Quốc Vương |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Việt Hùng |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Kế hoạch tổng thể.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân loại rác Thông Minh
 • Tác giả: Trương Minh Thống, Nguyễn Trọng Hiếu, Thân Văn Việt, Trần Nhật Vĩ, Trương Nguyễn Đăng Khương. |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan dự án; Chương 3: Chức năng tổng quát của hệ thống; Chương 4: Quy trình phát triển.

Xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo khi người lái xe buồn ngủ
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Trúc Ly, Đặng Công Tấn, Nguyễn Ngọc Phúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Dũng |
 • Chuyên ngành: Big data & Machine learning

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về mô hình nhận diện buồn ngủ; Chương 2: Cơ sở lý thuyết về mô hình nhận diện buồn ngủ; Chương 3: Phát triển mô hình học máy.