CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Ẩm thực

  • Duyệt theo:
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ẩm thực tại Risemount Premier resort Danang
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huyền My |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Đức Hiếu |
  • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Chương 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu; Chương 5: Kết luận và khuyến nghị.

Thực trạng và giải pháp về khu phố ẩm thực với phát triển du lịch tại Thành phố Đà Nẵng
  • Tác giả: Nguyễn Vũ My Phương |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Bài |
  • Chuyên ngành: Việt Nam học

Cơ sở lý luận chung. Thực trạng khu phố ẩm thực tại Đà Nẵng. Giải pháp về khu phố ẩm thực với phát triển du lịch tại Đà Nẵng.