CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điều dưỡng

 • Duyệt theo:
Khảo sát động cơ học tập của sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Phạm Thị Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Bích Thuận |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Mô tả động cơ học tập của sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Điều dưỡng tại Đại học Duy Tân.

Mức độ trầm cảm và các yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện Hữu Nghị - Cuba Đồng Hới Quảng Bình
 • Tác giả: Lê Thị Thu Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lê |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Mô tả mức độ trầm cảm của người bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch Bệnh viện hữu nghị - CuBa Đồng Hới Quảng Bình. Xác định một số yếu tố liên quan đến mức độ trầm cảm của người bệnh tăng huyết áp. Xác định mối tương quan giữa trầm cảm và tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp.

Kiến thức và thái độ về sa sút trí tuệ của sinh viên khối khoa học sức khỏe Trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Nguyễn Xuân Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Diệu Hằng |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Khảo sát kiến thức về bệnh Alzheimer và thái độ đối với sa sút trí tuệ của sinh viên khối khoa học sức khỏe Đại Học Duy Tân. Phân tích một số yếu tố liên quan tới kiến thức và thái độ của sinh viên khối khoa học sức khỏe Đại Học Duy Tân về sa sút trí tuệ. Phân tích mối tương quan giữa kiến thức và thái độ của sinh viên khối khoa học sức khỏe Đại Học Duy Tân về sa sút trí tuệ.

Khảo sát mức độ stress trong quá trình thực hành lâm sàng và nhận thức của sinh viên điều dưỡng về môi trường thực hành lâm sàng trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Nguyễn Khánh Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS, Phạm Thị Thảo |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Khảo sát mức độ stress của sinh viên Điều dưỡng trong quá trình thực hành lâm sàng và nhận thức của họ về môi trường thực hành lâm sàng Trường Đại học Duy Tân. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng stress của sinh viên Điều dưỡng trong quá trình thực hành lâm sàng. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng của môi trường thực hành lâm sàng với mức độ stress của sinh viên Điều dưỡng trong quá trình thực hành lâm sàng Trường Đại học Duy Tân.

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Liên Chiểu
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần Thị Kim Quý |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Mô tả sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại bệnh viện Liên Chiểu. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại bệnh viện Liên Chiểu.