CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điều dưỡng

 • Duyệt theo:
Kiến thức, thực hành thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh cao huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
 • Tác giả: Trịnh Văn Hoan |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Lan Vi |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả kiến thức, thực hành thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Phú Hoà – tỉnh Phú Yên; Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành thay đổi lối sống tại nhà của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Phú Hoà – tỉnh Phú Yên.

Nhận thức về hình ảnh cơ thể, trầm cảm sau sinh và các yếu tố liên quan ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại Thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Hồ Văn Hà |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Diệu Hằng |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả nhận thức về hình ảnh cơ thể và tình hình trầm cảm sau sinh ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại Thành phố Đà Nẵng; Xác định các yếu tố liên quan đến nhận thức về hình ảnh cơ thể và tình hình trầm cảm sau sinh ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại Thành phố Đà Nẵng; Tìm hiểu mối tương quan giữa nhận thức về hình ảnh cơ thể, tình hình trầm cảm sau sinh và BMI (Body Mass Index - Chỉ số khối cơ thể) sau sinh ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại Thành phố Đà Nẵng.

Thay đổi kiến thức của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Duy Tân về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng sau giáo dục sức khỏe
 • Tác giả: Lê Thu Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Thị Phương Hoài |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả thực trạng kiến thức về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng của sinh viên Điều Dưỡng trước can thiệp giáo dục sức khỏe; Đánh giá sự thay đổi kiến thức của sinh viên Điều Dưỡng về bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng sau giáo dục sức khỏe.

Kiến thức, thái độ đối với tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng tại Trung tâm y tế huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Sanh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thu Hương |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả kiến thức và thái độ đối với tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng; Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức đối với tổn thương vật sắc nhọn của điều dưỡng.

Khảo sát thái độ về an toàn người bệnh và một số yếu tố liên quan của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Lê Thái Bảo Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ngọc An |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả thái độ về an toàn người bệnh của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân; Xác định một số yếu tố liên quan đến thái độ về an toàn người bệnh của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân.