CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điều dưỡng

 • Duyệt theo:
Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Liên Chiểu
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần Thị Kim Quý |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Mô tả sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại bệnh viện Liên Chiểu. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế khi điều trị nội trú tại bệnh viện Liên Chiểu.

Nhận thức về hồi sinh tim phổi cơ bản (BLS) của sinh viên y, răng hàm mặt và điều dưỡng trường Đại Học Duy Tân
 • Tác giả: Hà Thị Thu |
 • Giảng viên hướng dẫn: Dương Thị Ngọc Bích |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; Chương 4. Bàn luận.

Khảo sát văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ngọc An |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mô tả văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Xác định một số yếu tố liên quan đến văn hóa về an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Khảo sát kiến thức và thái độ về rủi ro nghề nghiệp Bệnh viêm gan B của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Phạm Lê Tài Nhân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Thị Phương Hoài |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Khảo sát kiến thức và thái độ về rủi ro nghề nghiệp bệnh viêm gan B của sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về rủi ro nghề nghiệp bệnh viêm gan B của sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân.

Kỹ năng thăm khám thể chất và các rào cản thực hiện khi thực tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa

Mô tả thực trạng kỹ năng thăm khám thể chất và các rào cản thực hiện khi thực tập lâm sàng của sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân. Xác định những yếu tố liên quan đến kỹ năng thăm khám thể chất và các rào cản thực hiện khi thực tập lâm sàng của sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân.