CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Accoutant in bussiness

 • Duyệt theo:
Accounting in consumption and identifying business performance result in Da Nang trade union tourist limited company = Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Du lịch Công Đoàn Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyen Van Thuy Tram, Tran Thi Yen Linh, Pham Thi Le Thuy |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Le Thi Bich Ngoc |
 • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

One, to find out the rationale for accounting consumption and identifying business results; Second, to survey accounting consumption status and identifying business results in the company; Third, the results of the survey,to assess strengths and weaknesses in the accounting consumption and identifying business results at the company, which offers some solutions to help complete.

Accounting for sales and determining business result at Da Nang branch of Son Hiep Phat company
 • Tác giả: Pham Thuc Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Vo Thi Thuy Linh |
 • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Literature review of accounting for sales and datermining business result. Actual situation of accounting for sales and determining business result at Da Nang branch of Son Hiep Phat company. Assesment and recommendation solution.

Accounting for sales and evaluation of business results in Phi Thien Trung technical commerce and service limited company
 • Tác giả: Vo Thi Tu Oanh |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Nguyen Thi Kim Huong |
 • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Literature review of accounting for sales and datermining business result. Methodology of accounting for sales and determining business result in Phi Thien Trung technical commerce and service limited company. Assesment and recommendation solution.

Accounting for sales and determining business results at Cosevco I.5 Joint stock company
 • Tác giả: Tran Thi Thanh Hang |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Hoang Anh Thu |
 • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Literature review of accounting for sales and datermining business result. Actual situation of accounting for sales and determining business results at Cosevco I.5 Joint stock company. Assesment and recommendation solution.

Accounting for sales and determining business result at Quoc Tien Quang Nam service trading production co., ltd
 • Tác giả: Nguyen Huynh Chieu |
 • Giảng viên hướng dẫn: Hoang Anh Thu |
 • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Literature review of accounting for sales and datermining business result at Quoc Tien Quang Nam service trading production co., ltd. Actual situation of accounting for sales and determining business result at Quoc Tien Quang Nam service trading production co., ltd. Assesment and recommendation solution.