CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điện - Điện tử

 • Duyệt theo:
Mô hình dây chuyền chiết rót nước, đóng nắp và phân loại chai tự động
 • Tác giả: Phạm Hoàng Huynh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thế Tâm |
 • Chuyên ngành: Điện tự động

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: PLC S7 - 200, mô hình hệ thống chiết rót, đóng nắp và phân loại chai nước; Thiết kế mô hình hệ thống chiết rót và đóng chai nước; Chế tạo mô hình hệ thống chiết rót và đóng chai nước; Lập trình điều khiển hệ thống chiết rót và đóng chai nước.

Thiết kế giải thuật tìm đường đi tối ưu cho Robot dò đường
 • Tác giả: Trần Đình Nhật |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Điện tự động

Nghiên cứu và mô phỏng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất cho robot trong trường hợp có vật cản. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot hoạt động độc lập trong điều kiện phòng thí nghiệm, vùng hoạt động của robot có vật cản.

Thiết kế máy bán cơm tự động
 • Tác giả: Nguyễn Thành Long |
 • Giảng viên hướng dẫn: Dương Tấn Quốc |
 • Chuyên ngành: Điện tự động

Chương 1: Tổng quan về hệ thống đóng hộp cơm tự động. Chương 2: Tổng quan về PLC S7-1200. Chương 3: Phương án thiết kế. Chương 4: Thử nghiệm, đánh giá kết quả và kết luận.

Nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant
 • Tác giả: Huỳnh Minh Vĩ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thế Tâm |
 • Chuyên ngành: Điện - Điện tử (PNU)

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Cơ sở lí thuyết; Chương 3: Thi công và thiết kế hệ thống; Chương 4: Kết quả và hướng phát triển đề tài.

Xây dựng hệ thống phân loại sản phẩm sử dụng Kit Raspberry PI3
 • Tác giả: Trần Đức Việt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Tổng quan và cơ sở lý thuyết; Chương 3: Tính toán và thiết kế hệ thống; Chương 4: Kết quả và đánh giá hệ thống.