CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điện - Điện tử

 • Duyệt theo:
Thiết kế và thi công mô hình mạng cảm biến không dây theo chuẩn Zigbee
 • Tác giả: Nguyễn Cửu Đức Thịnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Văn Trương |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Cơ sở lý thuyết; Chương 3: Thiết kế và thi công; Chương 4: Kết quả và thảo luận.

Hệ thống quản lý thông minh nuôi tôm trong nhà bằng kỹ thuật IOT và ESP32
 • Tác giả: Đặng Xuân Kiều |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Đại |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Cơ sở lý thuyết; Chương 3. Thiết kế mô hình hệ thống và thi công; Chương 4. Kiểm thử và đánh giá hệ thống; Chương 5. Kết luận và hướng phát triển.

Thiết kế hệ thống điện tự động cho xe đẩy
 • Tác giả: Bùi Văn Trí |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1. Tổng quan về đề tài; Chương 2. Thiết kế hệ thống; Chương 3. Thử nghiệm và thảo luận.

Nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn ảnh y khoa ứng dụng PSO
 • Tác giả: Đoàn Văn Sơn |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lê Mai Duyên |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Kỹ thuật phân đoạn ảnh Y khoa; Chương 3: Kết quả kiểm thử và thực nghiệm.

Thiết kế hệ thống giữ xe tự động sử dụng PLC S7-1200
 • Tác giả: Lê Văn Huy |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Ngọc Quang |
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Cơ sở lý thuyết; Chương 3: Tính toán và thiết kế; Chương 4: Thi công hệ thống; Chương 5: Mạch động lực và giao diện thiết kế; Chương 6: Kết luận và hướng phát triển.