CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Điện - Điện tử

 • Duyệt theo:
Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu điện nước hộ gia đình thông minh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Tài |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Bà Cường |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan hệ thống; Chương 2: Thiết kế hệ thống; Chương 3: Kết quả và hướng phát triển.

Hệ thống quan trắc trong nông nghiệp ứng dụng mạng cảm biến không dây từ xa Lora
 • Tác giả: Lê Trần Bảo Huy |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Bà Cường |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan hệ thống; Chương 2: Cơ sở lý thuyết; Chương 3: Thiết kế hệ thống; Chương 4: Kết quả, nhận xét và đánh giá.

Hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị nhà thông minh ứng dụng công nghệ IOT
 • Tác giả: Nguyễn Ánh Huệ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Bá Cường |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan hệ thống; Chương 2: Thiết kế và thi công hệ thống; Chương 3: Kết quả và hướng phát triển.

Khảo sát các kỹ thuật chuyển tiếp trong mạng 5G
 • Tác giả: Phan Duy Đạt |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan về đề tài; Chương 2: Phân tích hiệu năng hệ thống kỹ thuật chuyển tiếp DF/AF; Chương 3: Kết quả mô phỏng và thảo luận.

Thiết kế mạch thu năng lượng từ sóng điện từ
 • Tác giả: Nguyễn Phước Nhớ |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Hà Đắc Bình |
 • Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

Chương 1: Tổng quan về đề tài; Chương 2: Thiết kế sơ đồ khối và chế tạo mạch; Chương 3: Thử nghiệm và thảo luận.